FF logo
FA logo

 

Pr. 8. august overgår vi til en ny hjemmeside.

Du bedes venligst sende din ansøgning afsted senest den 6. august eller efter den 8. august gennem vores nye hjemmeside.

​​Hvad støtter
Finanskompetencepuljen?

Som medarbejder i den finansielle sektor giver Finanskompetencepuljen dig mulighed for at søge om uddannelse, der kan højne dit kompetenceniveau.

Kompetenceudvikling er vigtig, så både du og din virksomhed er godt rustet til fremtidens finansielle sektor. Løbende kompetenceudvikling er afgørende for, at du kan bevare eller øge dine muligheder i fremtidens finanssektor.

Finanskompetencepuljens bestyrelse vil løbende via hjemmesiden udbyde nye kompetenceudviklende fag, som medarbejderne i den finansielle sektor har mulighed for at søge om deltagelse i.

Flere af uddannelserne giver ECTS point og der udbydes uddannelser på flere forskellige nivauer.

For at kunne søge om gratis uddannelse skal din arbejdsplads være medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).  

Finanssektorens Uddannelsescenter - Forandringsledelse og digital omstilling - Nyhed


Forandringsledelse og digital omstilling

Målgruppe
Ledere i finanssektoren og konsulenter inden for forretningsudvikling, IT og HR.

Hvorfor dette forløb?
Den digitale udvikling forandrer ledelsesopgaven.
Den måde, vi har vænnet os til at arbejde med organisering og ledelse på, er kraftigt udfordret af den digitale omstilling. Der er behov for at lede denne omstilling i et kvalificeret samspil mellem teknologi, kunder, forretning og medarbejdere.
Det kræver et stærkt lederskab. Og det kræver ledere, der kan kommunikere visionen, motivere medarbejderne og drive omstillingen.

Målet med forløbet er at:
• få viden om den digitale omstilling i et ledelsesmæssigt perspektiv
• forstå muligheder og udfordringer i relation til kunder, forretning og medarbejdere
• skabe gensidig forståelse mellem stab og linje
• inspirere til et digitalt mindset med den nødvendige fleksible kapacitet til at lede en virksomhed under hastig forandring
• udnytte digitale muligheder til at effektivisere og udvikle forretningen og skabe værdi for kunderne
• få sparring og læringsrefleksion med andre der står med lignende opgaver og udfordringer.
Vi arbejder med konkrete situationer fra hverdagen i et pengeinstitut, som udvikler dit tankesæt og din værktøjskasse.

Forløbets opbygning
Forløbet er bygget op af 3 moduler: 

1 modul er selvstudie/forberedelse
2 moduler er med fysisk fremmøde
Forløbet strækker sig over 2-3 måneder.

Udbytte
På modulerne formulerer du konkrete udviklingstiltag, som du vil sætte i værk i din ledelse og din organisation. Du får sparring på din handlingsplan fra de øvrige deltagere og fra underviserne.

Du kan læse mere om forløbet på Finanssektorens Uddannelsescenters hjemmeside.

Datoplan
Hold 1: Skanderborg
Modul 1:  24. oktober 2018
Modul 2:  5. og 6. december 2018
(1 dags selvstudie/forberedelse starter i september).

Hold 2: København
Modul 1:  29. november 2018
Modul 2:  16. og 17. januar 2019
(1 dags selvstudie/forberedelse starter i oktober).

Hold 3: Fyn
Modul 1:  1. februar 2019
Modul 2:  5. og 6. marts 2019
(1 dags selvstudie/forberedelse starter i januar).

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Herefter hører du fra Finanssektorens Uddannelsescenter. Skriv uddannelsens navn samt holdnummer.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, kan du kontakte Lars Munch Svendsen eller Malene Buus Møller hos Finanssektorens Uddannelsescenter på tlf. 8993 3333.

Relaterede kursusforløb
Forandringsledelse og digital omstilling er et af 3 forløb om emnet i Finanskompetencepuljen. De 2 øvrige er: Den excellente kunderelation (for rådgivere) og Få succes med digital omstilling (for alle). Du kan med fordel kombinere din deltagelse med dine kollegers og leders deltagelse i de tilhørende forløb.

Finanssektorens Uddannelsescenter - Få succes med digital omstilling - Nyhed

Få succes med digital omstilling

Målgruppe
Alle medarbejdere i den finansielle sektor, der ønsker at være up-to-date med den digitale udvikling, at kunne håndtere forandringer konstruktivt og have et omstillingsparat mindset.

Hvorfor dette forløb?
Hverdagen i den finansielle sektor stiller høje krav til dig som medarbejder. Du må konstant forholde dig til nye tendenser og være omstillings- og forandringsparat.
Sektoren investerer massivt i effektive, digitale løsninger (fintech), som kommer til at påvirke fremtidens kompetencer, jobs og roller.

Hvordan ser dit job ud om 5 år?
På forløbet får du kendskab til de nyeste digitale tendenser og begreber, og metoder til at håndtere og udnytte digitaliseringens nye roller og muligheder.

Du får:
• indblik i begreber, digitale tendenser og hvordan de påvirker roller og jobs
• overblik over nye roller og karriereveje
• metoder til at håndtere forandringerne effektivt, så du får det bedste ud af udviklingen
• indsigt i dine egne kompetencer og en personlig handlingsplan at arbejde videre med efter forløbet
• sparring og læringsrefleksion med kolleger i sektoren.
Vi arbejder med konkrete situationer fra din hverdag, som udvikler dit mindset og din værktøjskasse.

Forløbets opbygning
Forløbet er bygget op af 2 moduler: 1 dags selvstudie/forberedelse og 1 dags fysisk kursus.
Forløbet strækker sig over cirka 2 måneder.

Udbytte
Udbyttet for dig og dit pengeinstitut er, at I får en medarbejder hjem, som er up-to-date med den digitale udvikling, som kan håndtere forandringer konstruktivt og som har et omstillingsparat mindset.
Du kan læse mere om forløbet på Finanssektorens Uddannelsescenters hjemmeside

Holdplan
Se holdplan for 2018

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Herefter hører du fra Finanssektorens Uddannelsescenter. Skriv uddannelsens navn samt holdnummer.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, kan du kontakte Lone Linnet eller Malene Buus Møller hos Finanssektorens Uddannelsescenter på tlf. 8993 3333.

Relaterede kursusforløb
Få succes med digital omstilling er et af 3 forløb om emnet i Finanskompetencepuljen. De 2 øvrige er: Den excellente kunderelation (for rådgivere) og Forandringsledelse og digital omstilling (for ledere). Du kan med fordel kombinere din deltagelse med dine kollegers og leders deltagelse i de tilhørende forløb.

Finanssektorens Uddannelsescenter - Den excellente kunderelation i en digital hverdag - Nyhed

Den excellente kunderelation i en digital hverdag

Målgruppe
Rådgivere og andre medarbejdere med kundekontakt.

Hvorfor dette forløb?
Som rådgiver kommer du til at spille en anderledes rolle i fremtiden, når det traditionelle fysiske møde smelter sammen med kundens digitale univers.
På forløbet lærer du, hvordan du kan optimere kundens samlede oplevelse af samarbejdet med dig og pengeinstituttet og skabe den excellente kunderelation. Ikke kun de 5% af tiden, som involverer personlig kontakt, men især de 95% af tiden, hvor kunden er digitalt selvhjulpen på webbank, mail, telefon, Skype og så videre.

Målet med forløbet er at:
• skabe bedre forståelse for kundens perspektiv på excellent service og rådgivning i en digital hverdag (ude-fra-og-ind)
• udnytte digitale muligheder til at øge kundetilfredsheden og til at skabe merforretning med kunden
• motivere til at tage aktivt del i den digitale udvikling og derigennem at bidrage til at få det bedste ud af udviklingen
• få sparring og læringsrefleksion med kolleger i sektoren

Vi arbejder med konkrete situationer fra hverdagen i et pengeinstitut, som udvikler dit tankesæt og din værktøjskasse.

Forløbets opbygning
Forløbet er bygget op af 3 moduler: 

1 modul er selvstudie/forberedelse
2 moduler er med fysisk fremmøde
Forløbet strækker sig over 2-3 måneder.

Udbytte
Udbyttet for dig og dit pengeinstitut er, at I får en medarbejder hjem, som kan udnytte de digitale muligheder til at øge kundetilfredsheden og til at skabe flere forretninger med kunderne.
På modulerne formulerer du konkrete ideer og udviklingstiltag, som du vil sætte i værk, når du kommer hjem. Du får sparring fra de øvrige deltagere og fra underviserne.

Du kan læse mere om forløbet på Finanssektorens Uddannelsescenters hjemmeside

Holdplan
Hold 1: Skanderborg
Modul 1: 25. september 2018
Modul 2: 6. november og 7. november 2018
(1 dags selvstudie/forberedelse starter i august).

Hold 2: København
Modul 1: 5. november 2018
Modul 2: 11. og 12. december 2018
(1 dags selvstudie/forberedelse starter i oktober).

Hold 3: Fyn
Modul 1: 14. januar 2019
Modul 2: 26. og 27. februar 2019
(1 dags selvstudie/forberedelse starter i december).

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Herefter hører du fra Finanssektorens Uddannelsescenter. Skriv uddannelsens navn samt holdnummer

Spørgsmål
Har du spørgsmål, kan du kontakte Anders Nørgaard Nielsen eller Malene Buus Møller hos Finanssektorens Uddannelsescenter på tlf. 8993 3333.

Relaterede kursusforløb
Den excellente kunderelation er et af 3 forløb om emnet i Finanskompetencepuljen. De 2 øvrige er: Få succes med digital omstilling (for alle) og Forandringsledelse og digital omstilling (for ledere). Du kan med fordel kombinere din deltagelse med dine kollegers og leders deltagelse i de tilhørende forløb.

Finanssektorens Uddannelsescenter - Digital kommunikation

Finanskompetencepuljen samarbejder med Finanssektorens Uddannelsescenter om faget Digital Kommunikation.

I en mere og mere virtuel hverdag spiller effektivitet og nærhed sammen på nye måder. Hvad enten du har direkte eller indirekte kundekontakt, bliver digitale medier et centralt værktøj i din kommunikation med andre.

Kurset er for dig, som vil styrke dine kompetencer indenfor kommunikation via digitale medier.

Læs mere om dine muligheder i kursusbeskrivelsen og se Video om kurset - teaser og introduktion.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at ansøge via ansøgningsskemaet nederst på denne side.

Vi beder dig notere i ansøgningsskemaet, hvilket hold og geografi der passer dig bedst, f.eks. 'Jeg ønsker at læse Digital kommunikation, hold 1, Nord-/Midtjylland".

Se listen med hold her for forår 2018

Se listen med hold her for efterår 2018

Når du har søgt om at læse Digital Kommunikation, bliver du kontaktet af Finanssektorens Uddannelsescenter, som håndterer kursusadministrationen og sørger for, at du bliver indplaceret på et hold, som matcher din geografi. Ekspeditionstiden fra du søger, til du får svar fra Finanssektorens Uddannelsescenter, er ca. to uger.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål vedr. Digital kommunikation, beder vi dig kontakte Finanssektorens Uddannelsescenter på tlf. 8993 3333 eller info@finansudd.dk

Finanssektorens Uddannelsescenter - Fra Privat til Erhverv 1 og 2

Fra privat til erhverv 1

Læs mere om Fra Privat til erhverv 1

Uddannelsen giver dig et godt fundament til at rådgive mindre lokale erhvervsvirksomheder med både den private del og erhvervsdelen. Det kan for eksempel være tandlæger, frisører og håndværkere.

Hvis du har ambitioner om at gå længere på erhvervsområdet, er forløbet Fra Privat til erhverv 2 dit naturlige næste skridt.

Se datoer for 2018

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningskemaet nederst på denne side. Herefter hører du fra Finanssektorens Uddannelsescenter.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, kan du kontakte Dorthe Guldager hos Finanssektorens Uddannelsescenter på tlf. 89 93 33 33 eller support@finansudd.dk

 
_________________________________________________________________________________

Fra privat til erhverv 2

Læs mere om forløbet Fra privat - til erhverv 2

Uddannelsens tre moduler bygger mere faglighed på det fundament, du allerede har til at rådgive erhvervsdrivende med både den private del og erhvervsdelen.

Modul 1: Virksomhedsordningen for privatrådgivere
Modul 2: Erhvervsdrivendes pensionsforhold
Modul 3: Kredit og regnskabsforståelse

Forløbet er desuden en naturlig fortsættelse af uddannelsen Fra Privat til erhverv 1. Det er dog ikke en forudsætning, at du har gennemført uddannelsen, hvis du allerede har en grundlæggende erfaring med at rådgive dette kundesegment.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Herefter hører du fra Finanssektorens Uddannelsescenter.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, kan du kontakte Dorthe Guldager hos Finanssektorens Uddannelsescenter på tlf. 89 93 33 33 eller support@finansudd.dk

VIA University College - Enkeltfag på diplomniveau

I samarbejde med VIA University College udbyder vi følgende fag på diplomniveau

Forandringsledelse - Læs mere her
Ledelse af programmer og porteføljer - Læs mere her
Projektledelse - metoder og værktøjer - læs mere her
Kommunikation og teamrelationer - Læs mere her

Praktisk
Du kan læse mere om hvert enkelt fag, datoer, uddannelsessteder via ovenstående links. Bemærk at der på flere fag er mulighed for at deltage på dagshold og aftenhold.

Tilmelding
Bemærk at det efter tilmeldingsfristen er muligt at tilmelde sig, hvis der er ledige pladser på holdet.
Kontakt VIA for at høre nærmere. 

Du tilmelder dig holdet ved at benytte ansøgningsskemaet her på siden. Husk at noter på hvilket fag du ønsker ved hold ex 'Kommunikation og teamrelationer'. Angiv hvor du gerne vil læse ud fra uddannelsessted ex 'Horsens'.

Når du har søgt om optagelse på kurset, bliver du kontaktet af VIA Efter- og videreuddannelse, som håndterer kursusadministrationen.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til faget, beder vi dig kontakte administrativ partner Helena Kressner på helk@via.dk eller på 87 55 19 17.
VIA Efter- og videreuddannelse evu@via.dk

VIA University College - Kursus i projektarbejde - for projektdeltagere

 

Intensivt firedages kursus i projektarbejde - for ikke ledere

På kurset får du viden og kompetencer til at arbejde med projektarbejdets forskellige faser samt et fælles sprog projektledere- og deltagere imellem.
Forud for kurset vil der være forberedelser samt mellemlæggende øvelser. Læs mere om dine muligheder i kursusbeskrivelsen. Du kan læse mere om kurset her.

Datoer
Aarhus
5. og 6. november kl. 9.00 - 15.00
5. og 6. december kl. 9.00 - 15.00
Tilmeldingsfrist den 5. oktober 2018

København
19. og 20. november kl. 9.00 - 15.00
10. og 11. december kl. 9.00 - 15.00
Tilmeldingsfrist den 19. oktober 2018

Tilmelding
Du tilmelder dig faget ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Herefter vil du blive kontaktet af VIA som står for studieadministrationen. Husk at angive under 'hold' om du ønsker at deltage i København eller Aarhus.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til faget, beder vi dig kontakte administrativ partner Karin Jørgensen på kari@via.dk eller på 87 55 18 58

Københavns Universitet - KU Science - Enkeltfag på bachelor - og kandidatniveau

I samarbejde med Københavns Universitet - KU Science udbyder vi følgende fag på bachelor - og kandidatniveau:

Finans og forsikring
Data-Driven Financial Models (7,5 ECTS) - kandidatniveau - Læs mere her
Computational Finance (7,5 ECTS) - kandidatniveau - Læs mere her
Practical Financial Optimization (7,5 ECTS) - kandidatniveau - Læs mere her
Grundlæggende livsforsikringsmatematik (7,5 ECTS) - bachelorniveau - Læs mere her
Finansiering 1 (7,5 ECTS) - bachelorniveau - Læs mere her

Data Science & Statistik
Modelling and Analysis of Data (7,5 ECTS) - bachelorniveau - Læs mere her
Sandsynlighedsregning og statistik (7,5 ECTS) - bachelorniveau - Læs mere her
Computational Statistics (7,5 ECTS) - kandidatniveau - Læs mere her
Introduction to Data Science (7,5 ECTS) - kandidatniveau - Læs mere her
Machine Learning (7,5 ECTS) - kandidatniveau - Læs mere her
Large-Scale Data Analysis (7,5 ECTS) - kandidatniveau - Læs mere her

Anvendt Matematik
Operationsanalyse 1 (7,5 ECTS) - bachelorniveau - Læs mere her
Introduktion til numerisk analyse (7,5 ECTS) - bachelorniveau - Læs mere her
IT-sikkerhed (7,5 ECTS) - bachelorniveau - Læs mere her
Proactive Computer Security (7,5 ECTS) - kandidatniveau - Læs mere her
Algoritmer og datastrukturer (7,5 ECTS) - bachelorniveau - Læs mere her

Programmering
Programmering og problemløsning (7,5 ECTS) - bachelorniveau - Læs mere her
Applied Programming (7,5 ECTS) - kandidatniveau - Læs mere her
Advanced Java (7,5 ECTS)- kandidatniveau  - Læs mere her

Forudsætninger
Du skal opfylde de almindelige krav for at deltage på enkeltfag på KU SCIENCE. Du kan læses mere om adgangskrav og faglige forudsætninger her

Tilmelding
Du tilmelder dig først ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Husk at notere under rubrikken 'hold' hvilket kursus du ansøger om, ex. Machine Learning. Efterfølgende vil du blive kontaktet af KU SCIENCE.

Kontakt
Vil du vide mere om kurset, adgangskrav m.m. kan du kontakte KU SCIENCE’s studenterservice telefon 35333533 eller efteruddannelse@science.ku.dk

Erhvervsakademi Sjælland - Fag på akademiniveau - Nyhed

I samarbejde med Erhvervsakademi Sjælland udbyder vi følgende fag på akademiniveau:

Erhvervsøkonomi (10 ECTS) - læs mere her
Global økonomi (10 ECTS) - læs mere her
Økonomistyring i praksis (10 ECTS) - læs mere her
Projektledelse (10 ECTS) - læs mere her

Tilmelding
Du tilmelder dig et fag ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Ved 'hold' skal du angive hvilket fag du ønsker at deltage på. Herefter vil du blive kontakter af Erhvervsakademi Sjælland, som står for studieadministrationen

Ansøgningsfrist
Den 1. august 2018

Spørgsmål
Har du spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte Mette Forsberg fra Erhvervsakademi Sjælland på mefo@easj.dk eller tlf.: 50762194 

Erhvervsakademi Aarhus - Fag på akademi - og diplomniveau - Nyhed

I samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus udbyder vi følgende fag:

Akademiniveau

Informationsteknologi

Programmering (5 ECTS) - Læs mere her

Systemdrift (10 ECTS) - Læs mere her

Systemudvikling (5 ECTS) - Læs mere her

Videregående IT-sikkerhed (5 ECTS) - Læs mere her

Videregående programmering (10 ECTS) - Læs mere her

Videregående programmering af Virtual Reality/ugmented Reality (10 ECTS) - Læs mere her

Cloud (5 ECTS) - Læs mere her

Kommunikation og formidling

Præsentationsteknik (5 ECTS) - Læs mere her

Sociale medier (10 ECTS) -Læs mere her

Grafisk facilitering (5 ECTS) - Læs mere her

Kommunikation i praksis (10 ECTS) - Læs mere her

Strategisk kommunikation (10 ECTS) - Læs mere her

Innovation, produkt og produktion

Innovationsledelse (10 ECTS) - Læs mere her

Projektledelse (10 ECTS) - Læs mere her

Salg og markedsføring

Digital markedsføring (10 ECTS) - Læs mere her

Ledelse

Procesfacilitering (5 ECTS) - Læs mere her

Projektledelse (10 ECTS) - Læs mere her

Økonomi - og ressourcestyring

Erhvervsøkonomi (10 ECTS) - Læs mere her

Økonomistyring i praksis (10 ECTS) - Læs mere her

 

Diplomniveau

IT-sikkerhed

IT-Governance (5 ECTS) - Læs mere her

Systemsikkerhed (10 ECTS) - Læs mere her

Netværks - og kommunikationssikkerhed (10 ECTS) - Læs mere her

Videregående IT-Governance (5 ECTS) - Læs mere her

Softwaresikkerhed (10 ECTS) - Læs mere her

Ledelse

Forandringsledelse (5 ECTS) - Læs mere her

Digital konceptforståelse

Digital projektledelse (5 ECTS) - Læs mere her

Forretningsforståelse og digital strategi (5 ECTS) - Læs mere her

Webudvikling

Grundlæggende databaser (5 ECTS) - Læs mere her

Videregående databaser (5 ECTS) - Læs mere her

Interfacedesign (10 ECTS) - Læs mere her

Development enviornments (in English) (10 ECTS) - Læs mere her

Web-programmering backend (10 ECTS) - Læs mere her

Web-programmering frontend (10 ECTS) - Læs mere her

Softwareudvikling

Udvikling af store systemer (10 ECTS) - Læs mere her

Test (10 ECTS) - Læs mere her

Endvidere udbyder vi følgende fag:

PRINCE2 - Læs mere her

Studieteknik - Læs mere her

Praktisk

Du kan læse mere om hvert enkelt fag via ovenstående link. Bemærk at der på flere fag er mulighed for at deltage på dagshold og aftenhold.

Tilmelding

Du tilmelder dig et fag ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Ved "hold" skal du udfylde hvilket fag du ønsker at deltage på. Herefter vil du blive kontaktet af Erhvervsakademi Aarhus, som står for studieadministrationen.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til fagindhold, datoer mv. kan du kontakte Erhvervsakademi Aarhus på telefon 72 28 61 62 eller på e-mail lehp@eaaa.dk
 

Erhvervsakademi Dania - Fag på akademiniveau - Nyhed

I samarbejde med Erhvervsakademi Dania udbyder vi følgende fag på akademiniveau:

Sociale Medier (10 ECTS) - læs mere her

Digital Markedsføring (10 ECTS) - læs mere her

Projektledelse (10 ECTS) - læs mere her

Kommunikation i Praksis (10 ECTS) - læs mere her

Online Kommunikation (10 ECTS) - læs mere her

Erhvervsøkonomi (10 ECTS) - læs mere her

Global Økonomi (10 ECTS) - læs mere her

Årsrapport og Regnskabsanalyse (10 ECTS) - læs mere her

Tilmelding

Du tilmelder dig et fag ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Ved 'hold' skal du angive hvilket fag du ønsker at deltage på. Herefter vil du blive kontakter af Erhvervsakademi Sjælland, som står for studieadministrationen

Ansøgningsfrist

Den 1. august 2018

Spørgsmål

Har du spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte Rie Løfquist Madsen fra Erhvervsakademi Dania på rima@eadania.dk eller tlf.: 7229 1400 

Erhvervsakademi Lillebælt - Enkeltfag på akademi - og diplomniveau - nyhed

I samarbejde med Erhvervsakademi Lillebælt udbyder vi følgende fag på akademi - og diplomniveau

Akademiniveau
Cloud (5 ECTS) - Læs mere her
Digital markedsføring (10 ECTS) - Læs mere her
Erhvervsjura (10 ECTS) - Læs mere her
Erhvervsøkonomi (10 ECTS) - Læs mere her
Global Økonomi (10 ECTS) - Læs mere her
IT-sikkerhed (5 ECTS) - Læs mere her
Kommunikation i praksis (10 ECTS) - Læs mere her
Online kommunikation (10 ECTS) - Læs mere her
Procesfacilitering (5 ECTS) - Læs mere her
Programmering (5 ECTS) - Læs mere her
Projektledelse (10 ECTS) - Læs mere her
Præsentationsteknik (5 ECTS) - Læs mere her
Skatteret (10 ECTS) - Læs mere here
Sociale medier (10 ECTS) - Læs mere her
Strategisk kommunikation (10 ECTS) - Læs mere her
Videregående IT-sikkerhed (5 ECTS) - Læs mere her
Videregående programmering (10 ECTS) - Læs mere her
Videregående programmering af Virtual Reality (10 ECTS) - Læs mere her
Økonomistyring i praksis (10 ECTS) - Læs mere her
Årsrapport og regnskabsanalyse (10 ECTS) - Læs mere her

Diplomniveau
Grundlæggende databaser (5 ECTS) - Læs mere her
Test (10 ECTS) - Læs mere her
Udvikling af store systemer (10 ECTS) - Læs mere her
Web-programmering frontend (10 ECTS) - Læs mere her

Kurser
Prince 2 - Læs mere her
Studieteknik - Læs mere her

Praktisk
Du kan læse mere om hvert enkelt fag via ovenstående link. Bemærk at der på flere fag er mulighed for at deltage på dagshold og aftenhold.

Tilmelding
Du tilmelder dig et fag ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Ved "hold" skal du udfylde hvilket fag du ønsker at deltage på ex. 'Strategisk Kommunikation'. Herefter vil du blive kontaktet af Erhvervsakademi Lillebælt som står for studieadministrationen.

Spørgsmål
Har du spørgsmål til fagindhold, datoer mv. kan du kontakte Erhvervsakademi Lillebælt på telefon 6543 4899 eller på e-mail: efteruddannelse@eal.dk

Alle Erhvervsakademier - Enkeltfag under akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning

I samarbejde med Erhvervsakademierne udbyder vi følgende seks fag under akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning

Pension (5 ECTS-point)
Kredit til private (5 ECTS-point)
Boligfinansiering og –rådgivning (10 ECTS-point)
Erhvervsjura i den finansielle sektor (10 ECTS-point)
Samfundsøkonomi (10 ECTS-point)
Årsrapport og virksomhedsanalyse (10 ECTS-point)

Du kan læse mere om de seks fag på www.finanstilmelding.dk under fagmoduler.

Tilmelding
For at deltage på enkeltfagene skal ansøge finanskompetencepuljen via ansøgningsskemaet nederst på denne side. Når din ansøgning er behandlet vil du modtage besked om hvordan du skal tilmelde dig til det konkrete fag via www.finanstilmelding.dk/tilmelding

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedr. faget, studieforudsætninger eller studiestedet, beder vi dig kontakte det lokale erhvervsakademi.

Se kontaktinformationer på www.finanstilmelding.dk/kontakt

 

Copenhagen Business School - Enkeltfag på Masterniveau - Nyhed

 

I samarbejde med Copenhagen Business School udbyder vi følgende tre enkeltfag på masterniveau.

Blockchain for Business  - Læs mere om fagbeskrivelse, datoer og adgangskrav her
Big Data and Analytics - Læs mere om fagbeskrivelse, datoer og adgangskrav her
Devoping Digital Business - Læs mere om fagbeskrivelse, datoer og adgangskrav her

Tilmeldingsfrist for ansøgning til fag er den 1. oktober 2018

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Under hold angiver du hvilket fag du ønsker optagelse på ex. 'Big Data and Analytics'. Efter din tilmelding vil du blive kontaktet af studieadministrationen fra Copenhagen Business School, Master of Business Development.

Kontakt
Vil du vide mere om uddannelsen, adgangskrav m.m. kan du kontakte Copenhagen Business School, Master of Business Development på telefon 3815 3060 eller på mbd@cbs.dk

Copenhagen Business School - Enkeltfag på diplomniveau (HD.2) - Nyhed

I samarbejde med Copenhagen Business School udbyder vi følgende enkeltfag på diplomniveau:

International Business
Virksomhedens internationale omgivelser (7,5 ECTS) - læs mere her
Virksomhedens internationalisering (7,5 ECTS) - læs mere her
International projektledelse (5 ECTS) - læs mere her

Finansiel rådgivning
Investeringsrådgivning (10 ECTS) - læs mere her
Skatteret og retlig regulering (5 ECTS) - læs mere her
Den finansielle virksomheds risikostyring (5 ECTS) - læs mere her
Behavioral Finance (in English) (5 ECTS) - for more information

Økonomistyring og procesledelse
Lean og Økonomistyring (5 ECTS) - læs mere her
Ledelse og læreprocesser (10 ECTS) - læs mere her

Innovation Management
English courses
Strategy and Leadership Innovation (5 ECTS) - for more information
Management Control and Financing of Innovation  (5 ECTS) - for more infomation
Innovation People and Network (5 ECTS) - for more information
Business Model Innovation (5 ECTS) - for more information

Forudsætninger
Da fagene leveres som en del af HD er forudsætningerne svarende til, hvad der generelt kræves i forhold til at kunne tage enkeltfag på denne uddannelse. 

Tilmelding
Du tilmeldinger dig ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Herefter vil du modtage et tilmeldingslink til CBS business som står for studieadministrationen.

Tilmeldingsfrist
10. august 2018

Kontakt

Vil du vide mere om uddannelsen kan du kontakte studievejlederen på telefon 3815 2718 eller på hdstudievejledning@cbs.dk

 

CphBusiness - Enkeltfag på akademiniveau - nyhed

I samarbejde med CphBusiness udbyder vi følgende uddannelser på akademiniveau:

Cloud (5 ECTS) - Læs mere her
Digital Markedsføring (10 ECTS) - Læs mere her
Erhvervsøkonomi (10 ECTS) - Læs mere her
Forandringsledelse (5 ECTS) - Læs mere her
Global økonomi (10 ECTS) - Læs mere her
Grafisk facilitering (5 ECTS) - Læs mere her
Grundlæggende databaser (5 ECTS) - Læs mere her
Innovationsledelse (10 ECTS) - Læs mere her
IT-Sikkerhed (5 ECTS) - Læs mere her
Kommunikation i praksis (10 ECTS) - Læs mere her
Konceptudvikling og forretningsmodeller (10 ECTS) - Læs mere her
Online kommunikation (10 ECTS) - Læs mere her
Procesfacilitering (5 ECTS) - Læs mere her
Programmering (5 ECTS) - Læs mere her
Præsentationsteknik (5 ECTS) - Læs mere her
Sociale medier (10 ECTS) - Læs mere her
Strategisk kommunikation (10 ECTS) - Læs mere her
Studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning (5 ECTS) - Læs mere her
Systemdrift (10 ECTS) - Læs mere her
Systemudvikling (5 ECTS) - Læs mere her
Udvikling af store databaser (10 ECTS) - Læs mere her
Videregående databaser (5 ECTS) - Læs mere her
Videregående programmering (10 ECTS) - Læs mere her
Web-programmering backend (10 ECTS) - Læs mere her
Økonomistyring i praksis (10 ECTS) - Læs mere her
Årsrapport og regnskabsanalyse (10 ECTS) - Læs mere her

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Under hold angiver du hvilket fag du ønsker optagelse på ex. 'Præsentationsteknik'. Efter din tilmelding vil du blive kontaktet af studieadministrationen fra CphBusiness.

Kontakt
Vil du vide mere om uddannelsen, adgangskrav m.m. kan du kontakte Cphbusiness på tlf.: 36 15 45 07 eller på mail: partner@cphbuisness.dk

Virksomhedsskolen - Tysk og Engelsk

Engelsk

Finanskompetencepuljen samarbejder med Virksomhedsskolen om faget engelsk. Du har mulighed for at læse engelsk på fem forskellige måder:

3x45 min. undervisning pr. uge i 15 uger

Intensive dagskurser (4 dage)

Blended learning (2 dage kombineret med e-learning)

Webinarer 3x45 min. undervisning pr. uge i 15 uger
Professional written English (2 dage)
 
Alle hold udbydes i Købehavn, Fyn, Aarhus, Aalborg og trekantsområdet.

Datoer
Se listen med hold i 2018 her

Tysk

Finanskompetencepuljen samarbejder med Virksomhedsskolen om faget tysk.

3X45 min. undervisning pr. uge i 15 uger

Webinarer 3x45 min. undervisning pr. uge i 15 uger

Alle hold udbydes i København, Fyn, Aarhus, Aalborg og trekantsområdet.

Datoer
Se listen med
hold i 2018 her

Tilmelding
Du tilmelder dig faget ved at benytte ansøgningsskemaet her på siden.

Du bedes notere i ansøgningsskemaet, hvilket hold og geografi der passer dig bedst, for eksempel 'Jeg ønsker at læse engelsk/tysk, hold 97, på Fyn'.

Når du har søgt om at læse engelsk eller tysk bliver du kontaktet af Virksomhedsskolen, som håndterer kursusadministrationen og sørger for, at dit engelskniveau eller tyskniveau bliver testet, og at du bliver indplaceret på et hold, som matcher dit niveau og geografi.

Ekspeditionstiden fra du søger, til du får svar fra Virksomhedsskolen, er ca. to uger.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål beder vi dig kontakte Virksomhedsskolen på tlf. 3325 7070 eller info@virksomhedsskolen.dk

 

Aalborg Universitet - Enkeltfag i Finansiel rådgivning på bachelorniveau - Nyhed

 

I samarbejde med Aalborg Universitet udbyder vi følgende fag i Finansiel Rådgivning på bachelorniveau:

E-handel (5 ECTS) - Læs mere her
Strategisk ledelse og strategiprocesser (5 ECTS) - Læs mere her
Investeringsrådgivning (10 ECTS) - Læs mere her
Skatteret og juridisk metode (5 ECTS) - Læs mere her
Ledelses - og organisationsudvikling i finansielle virksomheder (10 ECTS) - Læs mere her
Kompetence - og organisationsudvikling (15 ECTS) - Læs mere her
Marketing management (15 ECTS) - Læs mere her

Finansielle virksomheders produkter og services (10 ECTS) og Styring af finansielle virksomheder (5 ECTS) tages samtidig. Læs mere om fagene her og her.

Tilmeldingsfrist
Den 22. juli 2018 for følgende fag: Investeringsrådgivning, Marketing management, Kompetence - og organisationsudvikling, Ledelses - og organisationsudvikling i finansielle virksomheder.

Den 20. oktober 2018 for følgende fag: E-handel, Strategisk ledelse og strategiprocesser, Skatteret og juridisk metode.

Januar 2019 for følgende fag: Finansielle virksomheders produkter og services og styring af finansielle virksomheder.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at ansøge i ansøgningsskemaet nederst på siden.
Det er vigtigt, at du angiver dit ønskede fag samt lokation i din ansøgning. Dette skal noteres under kategorien hold,  ex. 'Investeringsrådgivning, Rungsted'.

Når du har ansøgt om faget vil du blive kontaktet af Aalborg Universitet, der håndterer studieadministrationen.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til fagene beder vi dig kontakte seniorrådgiver Lars Krull på Aalborg Universitet på tlf.: 9940 2705 eller krull@business.auu.dk

Aalborg Universitet - Projektledelse på bachelorniveau

Finanskompetencepuljen samarbejder med Aalborg Universitet om faget projektledelse. (5 ECTS point).  

Det overordnede formål med faget er at give dig overblik over projektorganiseringsmuligheder og projektarbejdsformer, så du kan lede projekter i en virksomhed. Du kan læse mere om faget her:

beskrivelse projektledelse bachelor

Der udstedes et bevis for faget, såfremt du vælger at gå til eksamen, og du har således et fag fra HD-studiet, der kan anvendes til meritering senere, hvis du begynder på HD-studiet. Det er frivilligt om du ønsker at gå til eksamen i faget og dermed få udstedt bevis fra universitetet.  

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge. 
 

Hold og datoer
 

Rungsted

Den 14. november 2018

Den 28. november 2018

Den 12. december 2018

Alle dage er fra 9.00 - 18.00

Skriftlig eksamen den 19. december 2018 kl. 9.00-13.00
 

Aalborg

Den 12. november 2018

Den 26. november 2018

Den 10. december 2018 

Alle dage er fra 9.00 - 18.00
 Skriftlig eksamen den 19. december 2018 kl. 9.00-13.00
 

Aarhus

Den 13. nocember 2018

Den 27. november 2018

Den 11. december 2018
 Alle dage er fra 9.00 - 17.30 

Skriftlig eksamen den 19. december 2018

        
Tilmelding
Der er frist for tilmelding den 20. oktober 2018
Du tilmelder dig ved at ansøge via ansøgningsskeamet nederst på siden.  
 

Hvis du ønsker at læse projektledelse på bachelorniveau på Aalborg Universitet, bedes du notere hvor i landet, du ønsker at læse projektledelse. F.eks. skrive 'Projektledelse – Bachelorniveau – AAU - Rungsted' i din ansøgning til Finanskompetencepuljen. 

Når du har søgt om at læse projektledelse vil du blive kontaktet af Aalborg Universitet, der håndterer kursusadministrationen.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål vedr. projektledelse beder vi dig kontakte seniorrådgiver Lars Krull på Aalborg Universitet på tlf. 9940 2705 eller krull@business.aau.dk

Aalborg Universitet - Finansiel Forretningsforståelse

I samarbejde med Aalborg Universitet udbyder vi kurset Finansiel Forretningsforståelse.

Ønsker du en større finansiel forretningsforståelse, kendskab til pengeinstitutternes forretninger, den finansielle sektors rammebetingelse samt sektorens styringsmæssige problemstillinger er dette kursus noget for dig.
Hvis du samtidig gerne vil træffe bedre økonomiske beslutning for dig og din virksomhed, så vil vi ser frem til at møde dig på vores to dages kursus, der bliver afholdt på Forsikringsakademiet i Rungsted og på Århus Tech på følgende datoer.

Når du ønsker at deltage i kurset Finansiel Forretningsforståelse via Aalborg Universitet, bedes du notere, hvor om du vil deltage, eksempelvis; 'Finansiel Forretningsforståelse – AAU - Rungsted'
Når du har tilmeldt dig kurset, vil du blive kontaktet af Aalborg Universitet, der håndterer kursusadministrationen.
Følgende temaer vil blive behandlet:
• Finansielle institutioner
• Hvad er de grundlæggende udfordringerne i finansielle virksomheder?
• Hvorfor lovgivning om finansielle virksomheder?
• Hvad er en finansiel virksomheder egentlig?
• Hvorfor har vi overhovedet pengeinstitutter?
• Hvorfor skal pengeinstitutter have styr på deres likviditet?
• Regulering/deregulering, fordele og ulemper!
• Kapitalsammensætning/kapitaltyper, hvad er er egentlig billigst?
• Risikoeksponering, hvor meget kapital kræver eksempelvis udlån?
• Kapitalprocent (solvens)
• Hvad tjener vi på engagementer og er det nok i forhold til risikoen?
• Hvorledes kan vi øge indtjeningen uden, at det går ud over vores solvens?
• Hvordan finansierer vi pengeinstitutter?
• Hvor meget skal pengeinstitutterne beholde af overskuddet?
…. og en del mere, som du sikkert kan bruge hjemme på din arbejdsplads

Praktisk
Uddannelsen, som er et todags kursus, vil blive afholdt på Forsikringsakademiet i Rungsted og i Aarhus på følgende datoer.

​Aarhus
Den 7. - 8. november 2018

​Rungsted
Den 12. - 13. november 2018

Underviser: Jens Thøgersen

Tilmeldingsfrist
Den 15. oktober 2018

Tilmelding
Du tilmeldinger dig ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side.
Hvis du ønsker at læse Finansiel Forretningsforståelse på Aalborg Universitet, bedes du notere hvor i landet, du ønsker at læse. F.eks.  'Finansiel Forretningsforståelse – AAU - Rungsted' i din ansøgning til Finanskompetencepuljen. 

Når du har ansøgt om faget vil du blive kontaktet af Aalborg Universitet, der håndterer kursusadministrationen.

Spørgsmål
Har du spørgsmål vedrørende kurset Finansiel Forretningsforståelse beder vi dig kontakte seniorrådgiver Lars Krull på Aalborg Universitet på tlf. 9940 2705 eller krull@business.aau.dk
 

 

Aalborg Universitet - Compliance på bachelorniveau

Finanskompetencepuljen samarbejder med Aalborg Universitet om faget Compliance (5 ECTS).

Det overordnede formål med faget er at skabe forståelse for og overblik over compliance-funktionens baggrund, betydning og opgaver. Du kan læse mere om faget her:

Fagbeskrivelse: Compliance

Pensum er en kombination af underviserens forelæsninger ud fra egne praktiske erfaringer og udarbejdet materiale bestående af anvendte powerpoint-præsentationer, lovgrundlag, relevante artikler, eksempler på compliance rapporteringer, Finanstilsynets afgørelser på området, cases mv.

Compliance er et HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 2. i Finansiel Rådgivning og er således tilpasset den finansielle sektor.

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge.

Eksamen
Eksamen er en skriftlig eksamen på 4 timer. Der gives karakter efter 7‐skalaen.

Der udstedes et bevis for faget, såfremt du vælger at gå til eksamen, og du har således et fag fra HD-studiet der kan anvendes til meritering senere, hvis du begynder på HD-studiet.

Det er frivilligt om du ønsker at gå til eksamen i faget og dermed få udstedt bevis fra Universitetet.

Underviser
Undervisningen vil blive gennemført af advokat Camilla Nowak, der arbejder som juridisk direktør i Danske Andelskassers Bank A/S. Hun har sammenlagt arbejdet i den finansielle sektor i 12 år, ligesom hun har arbejdet som advokat med særlig fokus på det finansielle område. Camilla har været compliance ansvarlig siden indførelse af begrebet i 2007‐2009 (såvel for Danske Andelskassers Bank som for Grønlandsbanken), ligesom hun har været chef for funktionen og har arbejdet med begrebet i alle årene. Camilla har undervist på Mercantec i Viborg samt for Landbrugets Servicecenter, ligesom hun har været brevkasseskribent på Jyllands‐Postens "Bankkunder i knibe".

Datoer

Aarhus
Den 13. november 2018
Den 27. november 2018
Den 11. december 2018
Alle dage er fra 9.00 - 17.30
Skriftlig eksamen den 18. december 2018

Ansøgningsfrist den 20. oktober 2018

Rungsted
Den 14. november 2018
Den 28. november 2018
Den 12. december 2018
Alle dage er fra 8.30 - 17.30
Skriftlig eksamen den 18. december 2018

Ansøgningsfrist den 20. oktober 2018

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at ansøge via ansøgningsskeamet nederst på siden. Hvis du ønsker at læse Compliance på bachelorniveau på Aalborg Universitet, bedes du notere hvor i landet, du ønsker at læse compliance. F.eks. skrive 'Compliance – Bachelorniveau – AAU - Aarhus' i din ansøgning til Finanskompetencepuljen. 

Når du har søgt om at læse Compliance vil du blive kontaktet af Aalborg Universitet, der håndterer kursusadministrationen.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål vedr. faget beder vi dig kontakte seniorrådgiver Lars Krull på Aalborg Universitet på tlf. 9940 2705 eller krull@business.aau.dk

Mannaz og Københavns Professionhøjskole - Forandrings- og procesledelse på diplomniveau

Forandrings- og procesledelse - Faciliterende praksis i arbejdet med udvikling og forandring
Kompetencer til at lede processer, facilitere workshops og skabe involvering i forandringsprocesser bliver stadig mere centrale for både ledere og medarbejdere.


Dette uddannelsesforløb giver deltagerne teori og metoder, der sætter dem i stand til at designe og drive forandringer, til at styrke samarbejdet i deres organisation og til at skabe momentum i de vanskelige processer.
Med udgangspunkt i deltagernes egen hverdag og cases arbejdes der med at udvikle både tankesæt og værktøjskasse til at tackle organisatoriske udfordringer på nye måder.   
 
Kurset udbydes i et samarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol og konsulenthuset Mannaz, og afholdes i København og Aarhus


Datoer
København
Modul 1 den 11 - 12. september 2018
Modul 2 den 10 - 11. oktober 2018
Modul 3 den 8. - 9. november 2018
Modul 4 den 21 - 22. november 2018
Aarhus
Modul 1 den 29 - 30. august 2018
Modul 2 den 8 - 9. oktober 2018
Modul 3 den 6 - 7. november 2018
Modul 4 den 3. - 4. december 2018

Indhold og deltagernes udbytte
Gennem forløbet opnår deltagerne metoder og redskaber til at styrke og udvikle deres kommunikative kompetencer og evner til at facilitere til gavn for dem selv og deres organisation. Der sættes fokus på, hvordan deltagerne som procesledere kan styrke engagement og produktivitet hos kolleger og samarbejdspartnere. Gennem teoretisk og praktisk arbejde opnår deltagerne forståelse for vigtigheden af en professionel tilgang til at skabe involverende processer og rum for læring og udvikling i en organisatorisk sammenhæng.
 
Gennem forløbet inddrages eksempler fra deltagernes hverdag, hvilket styrker koblingen til udvikling i egen organisatorisk kontekst og til en endnu bedre løsning af opgaverne. Alt dette sker i tillidsfulde rammer, hvor der er rum til læring og refleksion.
 
Det faglige indhold tager afsæt i relevante teorier samt afprøvning af konkrete redskaber til at skabe udviklende processer. Processer som deltagerne efter forløbet er klar til at påtage sig ansvar for. 
 
Der arbejdes med følgende temaer i forløbet:
 
• Personligt og professionelt udviklingsprojekt
• Rollen, relationerne og organisationen i et processuelt perspektiv
• Processuelle værktøjer
• Design og implementering af processer
• Anerkendende processer
• De udfordrende processer
• Historier og processer
• Coachende værktøjer.
 
Målgruppe
Forløbet vil være af særlig relevans for ledere og medarbejdere, der har ansvar for at drive og facilitere forandringsprocesser, ofte står med ansvar for at lede møder og workshops, eller varetager roller fx i forbindelse med projektledelse, hvor man arbejder med involvering af interessenter.
 
Forløbets placering i uddannelsen
Forandrings- og Procesledelse kan tages som et selvstændigt forløb eller som en del af en hel diplomuddannelse i ledelse. Tages forløbet som en del af en hel diplomuddanneIse, udgør forløbet dermed to ud af tre af valgmodulerne på uddannelsen 

Forløbet afsluttes med en internt bedømt kombineret skriftlig og mundtlig prøve. Den skriftlige prøve er en opgave på 6 sider. Den mundtlige eksamen varer 40 min. pr. studerende. Begge prøver bedømmes efter 7-trins skalaen.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskeamet nederst på siden, herefter vil Attractor/Mannaz administrere din tilmelding. Husk at angive om du vil tilmeldes Aarhus-holdet eller København-holdet.
Der er tilmeldingsfristen den 1. august 2018.
Har du spørgsmål til tilmelding eller studieadministrationen kan du kontakte Studiecenter på evu-optagelse@phmetropol.dk

Spørgmål
Har du spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte Charlotte Ginge Jensen,
CGJ@mannaz.com eller 4517 6137

Officekursus - Kurser i Excel og Word på videregående og avanceret niveau

Ønsker du at blive endnu skarpere til Excel og Word har du mulighed for at vælge forskellige typer af kurser. Finanskompetencepuljen samarbejder med Officekursus.dk.

Kurserne afholdes som både et og to dages kurser, hvor en typisk kursusdag er fra kl. 09.00 til 16.00.

Du kan deltage i såvel åbne kurser, hvor der også er deltagere fra virksomheder udenfor Finanssektoren, som lukkede kurser med deltagere fra kun Finanssektoren.

Du har mulighed for at påbegynde to kurser i Excel og Word indenfor samme år, eller ét excel kursus og et af de enkeltfag, under akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning, som fremgår under Finanskompetencepuljen

Der er PC til rådighed til brug under kurset og kursusmateriale udleveres i trykt format.

Du kan vælge imellem følgende kurser med forskellig varighed:

Excel Videregående – 1 dag

Excel Videregående – 2 dage 

Excel Pivottabeller – 1 dag
 
 Excel VBA grundlæggende – 2 dage
 
Excel VBA videregående - 2 dage
 
Word Videregående - 1 dag
 
Word VBA programmering - 2 dage
 

Tilmelding
For at deltage skal du udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Husk at oplys hvilket kursus du ønsker at deltage på.

Du finder datoer for de enkelte kurser på
www.officekursus.dk/finansforbundet

Vær opmærksom på, at du kun kan deltage på ovennævnte kurser.

Har du spørgsmål til uddannelsen skal du kontakte Jesper Staghøj på 7026 0930 eller js@officekursus.dk 

CphBusiness - Projektledelse på akademiniveau

Projektledelse på akademiniveau - Cphbusiness

Finanskompetencepuljen samarbejder med Cphbusiness om faget projektledelse.

Du har mulighed for at dygtiggøre dig indenfor projektledelse - uanset om du vil blive en mere kompetent projektdeltager eller om du vil styrke dine kompetencer som projektleder for mindre projekter. Uddannelsen gennemføres i Kgs. Lyngby og København. Der er tre forskellige måder at gennemføre forløbet på.

Aftenforløb: (14 gange over 15 uger)

Dagforløb: 8 fremmødedage fordelt over et 8 ugers forløb

Blended undervisningsforløb med 4 fremmødedage og onlinedage på 1-3 timer - fordelt over et 8 ugers forløb.

Uanset hvilken læringsform du vælger, er der forberedelse til de enkelte moduler. 
 

Læs mere om dine muligheder og kursusbeskrivelse på oversigten over uddannelsesforløb

Tilmelding
Du tilmelder dig faget ved at udfyldet ansøgningsskemaet her på siden.

Du finder hold og datoer her:

Foråret 2018

Efterår 2018

Husk at notere i ansøgningsskemaet, hvilket hold nr. der passer dig bedst f.eks. i forhold til geografi og din kalender.

Når du har søgt om at læse projektledelse, bliver du kontaktet af Cphbusiness, som håndterer kursusadministrationen. Du bliver indplaceret på et hold, som matcher dine ønsker til geografi og kalender. Holdene vil bestå af min 12. og max. 30 deltagere.

Du får svar fra Cphbusiness senest to uger før studiestart.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål beder vi dig kontakte Cphbusiness på tlf. 36 15 45 07 eller partner@cphbusiness.dk 

IT-Universitetet - Enkeltfag på bachelor - , kandidat - og masterniveau - nyhed

 

I samarbejde med IT-Universitetet udbyder vi følgende kurser på bachelor -, kandidat - og masterniveau:

Advanced Programming - Læs mere her
Algorithm Design - Læs mere her
Applied Algorithms- Læs mere her
Automated Software Analysis - Læs mere her
Big Data Management (Technical) - Læs mere her
Blockchain - Læs mere her
Digital Change Management - Læs mere her
Enterprise Artitektur - Læs mere her
Enterprise Systems and Informations Management - Læs mere her
Entrepreneurship and Business Decisions - Læs mere her
Global IT - Læs mere her
Introduktion to programming - Læs mere her
IT-Projektledelse og porteføljestyring - Læs mere her
Security 1 - Læs mere her
Software Architecture - Læs mere her
User Experience - Læs mere her

Sprog
Størstedelen af fagene udbydes på engelsk.

Adgangskrav
Du skal opfylde de almindelige krav for at deltage på enkeltfag på IT Universitet. Du kan læses mere om adgangskrav og faglige forudsætninger her

Ansøgning
Du ansøger om faget ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på siden. Husk at notere under rubrikken 'hold' hvilket fag du ansøger om, ex. 'Software Architecture'.
Når du har søgt kurset, vil du blive kontaktet af IT-Universitetet, som håndterer selve kursusadministrationen.

Ansøgningsfrist
Der er forskellige tidsfrister for de forskellige enkeltfag. Ansøgningen skal sendes 20 dage før studiestart. Du kan læse mere om startdatoerne på de forskellige links. 

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til fagene eller adgangskrav er du velkommen til at kontakte Ninna Gandrup på IT-Universitetet på ncga@itu.dk

IT-Universitetet - Kurser - nyhed

I samarbejde med IT-Universitet udbyder vi følgende kurser:

Digitalt Lederskab med kursusstart den 6. oktober 2018
Læs mere om kurset her

Praktisk IT-Sikkerhed den 6. oktober 2018
Læs mere om kurset her

Ansøgning
Du ansøger om faget ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på siden. Husk at notere under rubrikken 'hold' hvilket fag du ansøger om, ex. 'Praktik IT-sikkerhed'.
Når du har søgt kurset, vil du blive kontaktet af IT-Universitetet, som håndterer selve kursusadministrationen.

Ansøgningsfrist
Der er forskellige tidsfrister for de forskellige kurser. Ansøgningen skal sendes 14 dage før kursusstart.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til fagene er du velkommen til at kontakte Ninna Gandrup på IT-Universitetet på ncga@itu.dk

Syddansk Universitet - Enkeltfag på diplomniveau (HD 2. del) - Nyhed

I samarbejde med Syddansk Universitet udbyder vi følgende fag på diplomniveau (HD 2. del):

Virksomhedsanalyse (5 ECTS) - Læs mere her
Undervisningssteder: Esbjerg, Kolding, Odense samt et hold i skiftevis Næstved og Roskilde

Turn Around (5 ECTS) - Læs mere her
Undervisningsteder:  Kolding og Næstved samt som fjernundervisning

Investeringsrådgivning (10 ECTS) - Læs mere her
Undervisningssteder: Kolding og Slagelse - fredagsundervisning

Forandringsledelse (5 ECTS) - Læs mere her
Undervisningssteder: Kolding samt som fjernundervisning

Ansøgning
Du ansøger faget ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på siden. Husk at notere under rubrikken 'hold' hvilket fag du ansøger om, ex. 'Turn Around'

Ansøgningsfrist
1. august 2018

Kontakt

Hvis du er spørgsmål til studieadministrationen er du velkommen til at ringe til studiekoordinator, Lene Forsingdal Jakobsen på tlf.: 65 50 91 27 eller på mail: leja@sdu.dk


 

Sådan gør du

Individuel ansøgning

 1. Gennemgå de fag som Finanskompetencepuljen udbyder.
 2. Tal med din leder og evt. Finansforbundet om dine udviklingsmuligheder.
 3. Afklar hvilke fag du er interesseret i, og hvornår du vil deltage.
 4. Udfyld ansøgningen her på siden og du vil efterfølgende blive kontaktet af uddannelsesstedet. Se FAQ’en med Ofte Stillede Spørgsmål.

Virksomhedsansøgning

Pr. 1. april 2018 træder der nye retningslinjer i kraft. Retningslinjerne er beskrevet nedenstående.

 1. Hvis du søger om midler til et kompetenceudviklingsprojekt på vegne af din virksomhed, skal du anvende virksomhedsansøgningsskemaet.
 2. Finanskompetencepuljens bestyrelse afsætter årligt kr. 250,- pr. ansat.
 3. Virksomheden kan maksimalt få udbetalt et beløb svarende til det, som virksomheden har indbetalt.
 4. I ansøgningen skal du bl.a. oplyse informationer om: projektnavn, projektets formål, beskrivelse af projektet, målgruppe, deltagerantal og budget. Bemærk at alle felter skal udfyldes.
 5. I forhold til puljebestyrelsens vurdering af ansøgningen vil der blive lagt vægt på følgende områder:

  • Det overordnede mål med puljen er at fremme medarbejdernes kompetenceudvikling samt medarbejdernes oplevelse og forståelse af eget ansvarherfor. Det kan fx være aktiviteter, der retter sig mod at styrke medarbejdernes forståelse af digitalisering, forandringsparathed samt mindset i forhold til kompetenceudvikling og eget ansvar herfor.
  • Det er vigtigt, at det er et kompetenceløft ud over der den grundlæggende faglighed som virksomheden selv er asvarlig for. Fx rød, gul, grøn certificering.
  • Replicerbarhed (vil uddannelsen og/eller det erhvervet kompetenceudbytte medvirker til at styrke den enkelte medarbejders employability. Kan de erhvervede kompetencer overføres til andre virksomheder)
  • Samlet budget og budget pr. deltager.
  • Puljen sækker ikke udgifter til forplejning og transport.
  • Hvorvidt den faglige repræsentant har været inddraget
  • Ved projektets afslutning bør virksomheden og den faglige repræsentant i fællesskab udarbejde en kort evaluering af den uddannelsesmæssige effekt. Evalueringen kan danne udgangspunkt for videndeling blandt sektorens virksomheder.


 

Ansøgningsskema

Sådan søger du

A. Vælg det fag, som bedst matcher dine udviklingsplaner.

B. Søg om uddannelsen ved at udfylde den elektroniske ansøgning.

C. Når ansøgningsformularen er udfyldt, så trykker du 'send'.


Om Finanskompetencepuljen

Kompetenceudviklingspuljen blev etableret ved overenskomstforhandlingerne i 2014 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet. Formålet er at højne det generelle kompetenceniveau hos medarbejderne i finanssektoren.

 

Kompetenceudviklingspuljens midler skal først og fremmest anvendes til relevant jobfaglig kompetenceudvikling, som vil styrke virksomhederne samt medarbejdernes employability. Employability bidrager til medarbejdernes markedsværdi og tryghed og bidrager også til virksomhedens vækst og konkurrenceevne. Når det er relevant, kan puljen også anvendes til personlig kompetenceudvikling.

Læs mere om Finanskompetencepuljen i overenskomsten eller download overenskomsten i pdf-version.


 

Spørgsmål

 

Find svar på dine spørgsmål i FAQ

Kontakt din leder, din tillidsmand eller Finansforbundet, hvis du har yderligere spørgsmål til Finanskompetencepuljen.

Telefonnummer 3296 4600

Har du tekniske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på Finanskompetencepulje@finansforbundet.dk


FAQ

{{subject.Title}}
{{entry.Title}}