FF logo
FA logo

​​Hvad støtter
Finanskompetencepuljen?

Som medarbejder i den finansielle sektor giver Finanskompetencepuljen dig mulighed for at søge om uddannelse, der kan højne dit kompetenceniveau.

Kompetenceudvikling er vigtig, så både du og din virksomhed er godt rustet til fremtidens finansielle sektor. Løbende kompetenceudvikling er afgørende for, at du kan bevare eller øge dine muligheder i fremtidens finanssektor.

Finanskompetencepuljens bestyrelse vil løbende via hjemmesiden udbyde nye kompetenceudviklende fag, som medarbejderne i den finansielle sektor har mulighed for at søge om deltagelse i.

Flere af uddannelserne giver ECTS point og der udbydes uddannelser på flere forskellige nivauer.

For at kunne søge om gratis uddannelse skal din arbejdsplads være medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).  

Finanskompetencepuljens tilbud

Åbn alle

Virksomhedsanalyse (SDU)

Virksomhedsanalyse

Uddannelsen (5 ECTS) giver deltagerne viden om og forståelse for de analyse- og værdiansættelses modeller, som med udgangspunkt i årsregnskabet og anden relevant information, kan anvendes til at vurdere virksomhedens strategiske position. Endvidere får deltagerne færdigheder i udarbejdelse af en regnskabsanalyse på baggrund af reformulerede opgørelse, samt mulighed for at foretage en struktureret budgettering samt værdiansætte en virksomhed / en virksomheds aktie. Sammenlagt skal deltagerne opnå kompetencer til at udarbejde en virksomhedsanalyse.

Metoderne bag en virksomhedsanalyse og værdiansættelse vil udover, i forhold til at foretage dispositioner på aktiemarkedet i høj grad også kunne anvendes til at værdiansætte erhvervsengagementer samt værdiansætte erhvervskunder forud for eventuelt generationsskifte eller salg af virksomhed. Du kan læse mere om uddannelsen her: Link

Datoer kommer snarest

Underviser: Morten Lynge Andersen

Vil du vide mere om kurset, kan du kontakte Lars Meldgaard på larsm@sdu.dk eller telefon 65 50 9139.

 

Investeringsrådgivning (SDU)

Investeringsrådgivning

Med særlig henblik på finansielle virksomheder er formålet med faget (10 ECTS) at give deltagerne viden om investeringsteori for at give dem de færdigheder, der gør dem i stand til at afveje afkast og risiko på forskellige typer af investeringsaktiver. Der fokuseres på aktier og obligationer, og hvordan de bør indgå i en portefølje. Faget giver deltagerne kompetencer, som gør dem i stand til at skabe overblik over, hvorledes finansielle risici påvirker finansielle beslutninger. Du kan læse mere om uddannelsen her: Link

Datoer kommer snarest

Underviser: Claus Juhl

Vil du vide mere om kurset, kan du kontakte Lars Meldgaard på larsm@sdu.dk eller telefon 65 50 9139.

Turn Around (SDU)

Turn Around

Mange virksomheder vil på et tidspunkt komme i en krisesituation. Krisen kan have sammenhæng med virksomhedens livscyklus, men kan også skyldes enkeltstående begivenheder, som f.eks. en stor kundes konkurs. Kriseramte, fallerede og konkursramte virksomheder koster dyrt for den enkelte, kreditgivere, øvrige interessenter og for samfundet som helhed.

Vi vil arbejde med en model til forudsigelse af konkurs til såvel internt brug i virksomheden som til at eksterne kreditgivere bedre kan arbejde med kreditrisikoen i forhold til at eventuelle misligholdelser af forpligtelser.

Deltagerne opnår viden om metoder og processer i en Turn Around 5(ECTS). Ved at anvende de rigtige metoder ved en Turn Around forbedres mulighederne væsentligt for at videreføre levedygtige virksomheder, da Turn Around er processen for omstillingen af en kriseramt virksomhed til en levedygtig fortsættende virksomhed. Kurset giver færdigheder til anvendelse af metoder og strategier der fremmer processen. Du kan læse mere om uddannelsen her: Link

Datoer kommer snarest

Underviser: Morten Lynge Andersen

Vil du vide mere om kurset, kan du kontakte Lars Meldgaard på larsm@sdu.dk eller telefon 65 50 9139.

 

Ledelse af programmer og portefølje - på diplomniveau (VIA)

Ledelse af programmer og portefølje – på diplomniveau

Faget ’Ledelse af programmer og portefølje’ er for dig, der ønsker at blive styrket i din rolle som program- og porteføljeleder, og som gerne vil stå stærkere i forhold til indhentning af gevinster fra programmer og projekter.

Faget henvender sig til projektledere, konsulenter og ledere, der arbejder med forandringsprojekter.

Læs mere om faget og i kursusbeskrivelsen, hvor du også kan se dato for holdet.

PRAKTISK

4 undervisningsdage + vejledning, eksamen og forberedelse

TILMELDING

Du tilmelder dig holdet ved at benytte ansøgningsskemaet her på siden.

Når du har søgt om optagelse på kurset, bliver du kontaktet af VIA Efter- og videreuddannelse, som håndterer kursusadministrationen.

SPØRGSMÅL

Hvis du har spørgsmål til faget, beder vi dig kontakte studievejleder Lisbeth Skytte på lisk@via.dk eller på 87 55 19 11, eller administrativ partner Helena Kressner på helk@via.dk eller på 87 55 19 17.

Ledelse af forandringsprojekter på diplomniveau (VIA)

Ledelse af forandringsprojekter – på diplomniveau

Hvordan leder man forandringer som projektleder? Hvilket råderum har henholdsvis leder og projektleder? Dette fag har fokus på denne afgørende sondring og klæder deltagerne på til at drive forandringsprojekter i egen organisation.

Faget henvender sig til projektledere, konsulenter og ledere, der arbejder med forandringsprojekter.

Læs mere om faget i kursusbeskrivelsen, hvor du også kan se dato for holdet.

PRAKTISK

4 undervisningsdage + vejledning, eksamen og forberedelse

TILMELDING

Du tilmelder dig holdet ved at benytte ansøgningsskemaet her på siden.

Når du har søgt om optagelse på kurset, bliver du kontaktet af VIA Efter- og videreuddannelse, som håndterer kursusadministrationen.

SPØRGSMÅL

Hvis du har spørgsmål til faget, beder vi dig kontakte studievejleder Lisbeth Skytte på lisk@via.dk eller på 87 55 19 11, eller administrativ partner Helena Kressner på helk@via.dk eller på 87 55 19 17.

Kommunikation og teamrelationer – på diplomniveau (VIA)

Kommunikation og teamrelationer – på diplomniveau

I dette fag får du skærpet din forståelse af rollen som projektleder, og det ansvar du har for at få samarbejdet og kommunikationen mellem projektdeltagere i projektgruppen til at fungere optimalt. Du bliver også bevidst om, hvordan du kommunikerer og samarbejder med projektets interessenter, så de bliver medspillere i forhold til projektet.

Faget giver dig indsigt i og træner dig i brugen af værktøjer til kommunikation, samarbejde og projektledelse og udvikler dine evner til at kommunikere effektivt som projektleder samt til at anvende kommunikations- og teamteorier som et aktivt værktøj i projektledelsen.

Faget henvender sig primært til projektledere – samt mellemledere/afdelingsledere - der ønsker at arbejde med udvikling af kommunikation og samarbejde i egen organisation/virksomhed.

Læs mere om faget i kursusbeskrivelsen, hvor du også kan se dato for holdet.

PRAKTISK

7 undervisningsdage + vejledning, eksamen og forberedelse

TILMELDING

Du tilmelder dig holdet ved at benytte ansøgningsskemaet her på siden.

Når du har søgt om optagelse på kurset, bliver du kontaktet af VIA Efter- og videreuddannelse, som håndterer kursusadministrationen.

SPØRGSMÅL

Hvis du har spørgsmål til faget, beder vi dig kontakte studievejleder Lisbeth Skytte på lisk@via.dk eller på 87 55 19 11, eller administrativ partner Helena Kressner på helk@via.dk eller på 87 55 19 17.

Projektledelse - Metoder og værktøjer - på diplomniveau (VIA)

Projektledelse – Metode og værktøjer – på diplomniveau

At være projektleder indebærer, at man har det overordnede ansvar, og har rollen med at analysere, planlægge, organisere og styre en afsat mængde ressourcer frem mod et fastlagt mål og formål. Samtidig indebærer rollen, at man kan lede og understøtte processerne i projektgruppen.

Disse udfordringer giver faget ’Projektledelse –Metode og værktøjer’ dig redskaberne til at løse, så du og din organisation bliver bedre rustet til kommende projekter og dermed mere effektive og konkurrencedygtige.

Målgruppen for uddannelsen er personer, der arbejder som projektledere eller projektdeltagere til daglig.

Læs mere om faget i kursusbeskrivelsen, hvor du også kan se dato for holdet.

PRAKTISK

7 undervisningsdage + vejledning, eksamen og forberedelse

TILMELDING

Du tilmelder dig holdet ved at benytte ansøgningsskemaet her på siden.

Når du har søgt om optagelse på kurset, bliver du kontaktet af VIA Efter- og videreuddannelse, som håndterer kursusadministrationen.

SPØRGSMÅL

Hvis du har spørgsmål til faget, beder vi dig kontakte studievejleder Lisbeth Skytte på lisk@via.dk eller på 87 55 19 11, eller administrativ partner Helena Kressner på helk@via.dk eller på 87 55 19 17.

Forandrings- og procesledelse (Attractor/Mannaz)

Forandrings- og procesledelse på diplomniveau

Faciliterende praksis i arbejdet med udvikling og forandring
Som ansat i finanssektoren oplever du sikkert en række forandringer ift. organisation, teknologi og i relationer til marked og kunder. Det betyder at behovet for at kunne facilitere og drive forandringsprocesser der maksimere udbytte, effekt, udvikling og læring aldrig har været større. Med kurset i forandrings- og procesledelse får du metoder og værktøjer til at drive de afgørende processer, herunder:

 • Et teoretisk fundament til at forstå dynamikker i forbindelse med forandringer
 • En række metoder til at arbejde konstruktivt med at skabe resultater gennem processer og involvering af interessenter
 • Direkte feedback i forbindelse med egen praksis med udgangspunkt i konkrete opgaver og cases
 • Metoder til at arbejde med forandringer, når de er vanskelige
  Sparring og læringsrefleksion med andre der står med lignende opgaver og udfordringer.

Nøgleordene på kurset er kommunikation, engagement, styring af processer, og produktivitet.

Du får metoder og redskaber til at styrke og udvikle dine kommunikative kompetencer.

Som procesleder får du effektive og resultatskabende metoder, som skaber en involverende og professionelle processer.

På kurset arbejder vi med konkrete situationer fra din hverdag, som udvikler dit tankesæt og din værktøjskasse.

Målgruppe
Kurset er særligt relevant for ledere og medarbejdere, der har ansvar for at drive og facilitere forandringsprocesser, samt ansatte der ofte står med ansvar for at lede møder og workshops, eller varetager roller fx i forbindelse med projektledelse, hvor man arbejder med involvering af interessenter.
De formelle adgangskrav til forløbet er:

 • En relevant uddannelse på niveau med en kort videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse.
 • Desuden skal du have mindst 2 år erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse. Det er muligt, at få en konkret vurdering af sine kompetencer (realkompetencevurdering), hvis man ikke umiddelbart opfylder adgangskravene.

Kurset er tilrettelagt inden for rammerne af Diplomuddannelsen i Ledelse, og er således formelt kompetencegivende. Det bygger på to valgmoduler af fem ECTS point og har et samlet omfang på 10 ECTS point.

Kurset afvikles som et afrundet og afsluttet fagligt forløb, men du kan naturligvis bygge videre på modulerne og anvende dem som led i en fuld Diplomuddannelse i Ledelse.

Praktiske oplysninger
Fire undervisningsmoduler af to dage

Litteratur, pensum på ca. 800 sider

Opgaver mellem modulerne

Samarbejde med læringsmakker/-gruppe

Samlet arbejdsbelastning svarende til 10 ECTS point

Kurset udbydes i et samarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol og konsulenthuset Mannaz, i både Aarhus og København

Datoer

København:

Modul 1: 14. - 15. november 2017

Modul 2: 13. - 14. december 2017

Modul 3: 16. - 17. januar 2018

Skriftlig eksamen: Aflevering 1. februar 2018

Modul 4: 1. - 2. marts 2018

Eksamen: Uge 11 2018

Aarhus:

Modul 1: 26. - 27. oktober 2017

Modul 2: 30. november - 1. december 2017

Modul 3: 20. - 21. debember 2017

Skriftlig eksamen: aflevering 12. januar 2018

Modul 4: 1. - 2. februar 2018

Eksamen: Uge 6 2018

Forløbet afsluttes med en internt bedømt kombineret skriftlig og mundtlig prøve. Den skriftlige prøve er en opgave på 6 sider. Den mundtlige eksamen varer 40 min. pr. studerende. Begge prøver bedømmes efter 7-trins skalaen.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskeamet nederst på siden, herefter vil Attractor/Mannaz administrere din tilmelding.

NB! Tilmeldingsfristen er d. 1. oktober 2018

Har du spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte Charlotte Ginge Jensen,
CGJ@mannaz.com eller 4517 6137

Servicedesign - teori og metode på masterniveau (ITU)

Servicedesign – teori og metode på masterniveau 

Finanskompetencepuljen samarbejder med IT-Universitetet om kurset Servicedesign – teori og metode (7,5 ECTS). Det overordnede mål med kurset er at introducere til teorier og praksis inden for servicedesign. Gennem forelæsninger, case studies og workshops får du konceptuelle og operationelle værktøjer til analyse og forbedring af eksisterende services såvel som udvikling af nye services. 

På kurset vil du udforske emner, som er centrale for servicedesign såsom:

Den teknologiske kontekst for servicesServicestrategi

Journey mapping

Evaluering af user experience relateret til services

Touch-point analyse og design 

Serviceinteraktion 

Front- og back-stage design 

Udvikling af service blueprints

Service prototyping

Service co-creation 

Forandringsledelse

Service implementering

Efter kurset vil du være i stand til at genkende de vigtigste karakteristika ved services og identificere og analysere elementer i servicesystemer, og hvordan de interagerer med hinanden. Du vil kunne vurdere den sociale, teknologiske og forretningsmæssige kontekst af servicesystemer og bruge relevante researchmetoder til forstå brugeroplevelsen i forskellige touch points og gennem hele servicen. Kurset gør dig i stand til at identificere muligheder for serviceinnovation og udvikle servicekoncepter, brugerscenarier, servicearkitektur, blue prints samt hurtige serviceprototyper. Endelig vil du lære at kommunikere analyser og nye servicedesigns ved hjælp af multimodale tekster.
 
Du kan her læse mere om kurset og kursets underviser
 
NB! Kurset kommer først i forårssemestret i 2018
 
Undervisning
Undervisningen foregår på engelsk. Kurset forløber over to hele weekender med seminarer. På seminarerne holdes kortere forelæsninger/oplæg, workshops og gruppearbejde. Der vil bliver stillet både individuelle opgaver og gruppeopgaver. Der vil desuden være gruppearbejde og møde med underviseren uden for seminarerne. Du skal forvente at bruge i gennemsnit 10-15 timer om ugen.
 
Eksamen
Deltagerne skal i løbet af kurset aflevere obligatoriske opgaver, som kvalificerer til at gå til eksamen. Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen, hvor deltagerne afleverer en projektrapport (gruppeniveau) og et essay (individuelt niveau). Opgaverne afleveres på engelsk, men du bliver ikke bedømt på dine engelskkundskaber. Der gives karakter efter 7‐skalaen.
 
Kurset er et obligatorisk kursus på Master i interaktionsdesign på IT-Universitetet.
 
Praktiske oplysninger
Vær opmærksom på, at der adgangskrav for at blive optaget på kurset. Læs mere om adgangskrav til masterkurser på IT-Universitetets hjemmeside.
 
Tid og sted
Kommer senere
 
Når du har søgt kurset, vil du blive kontaktet af IT-Universitetet, som håndterer selve kursusadministrationen.
 
Hvis du har spørgsmål vedr. kurset, er du velkommen til at kontakte Liselotte Lagerstedt, uddannelseskoordinator på IT-Universitetet på tlf. 7218 5247 eller lilo@itu.dk 

Finansiel Rådgivning (CBS)

Målgruppe: Personer som ønsker en viden om centrale emner og forhold, der indgår i finansiel rådgivning.

Bemærk at faget ikke afholdes i efteråret 2017, hvorfor tilmelding hertil pt. ikke er muligt

Indhold:

Modulet vil indeholde en gennemgang af centrale emner og forhold med betydning for finansiel rådgivning. Fokus vil være på boligøkonomi, pensionsøkonomi og investering for frie midler. Modulet består af et stort obligatorisk fag på HD 2. del i Finansiel Rådgivning (HD-FR) samt et fag, hvor der kan tænkes at skulle vælges blandt flere mulige fag, således at modulet har følgende indhold:

Finansielle virksomheders produkter og services (10 ECTS): Link

Beskrivelse:

Faget går i dybden med de tre områder, der dækker de hyppigst forekommende og privatøkonomisk væsentligste problemstillinger. Mere præcist behandles boligøkonomi og -finansiering, pensionsøkonomi og "frie midler", hvor sidstnævnte dækker over de privatøkonomiske problemstillinger, der ikke direkte vedrører boligen eller pensionsopsparingen. Undervisningen giver de studerende det fornødne faglige fundament i forhold til produkter, prissætning, omkostninger, risiko og afkast indenfor de nævnte områder og gennemgår regulering og aktuelle udviklingstendenser. Det hele behandles med fokus på at give de studerende et solidt udgangspunkt for at kunne rådgive bredt indenfor de nævnte områder.      

Den finansielle virksomheds risikostyring (5 ECTS): Link  

Beskrivelse:

Faget behandler den finansielle virksomheds risikostyring med henblik på at give en forståelse for, hvorledes forskellige typer risici spiller ind i forbindelse med såvel de enkelte bankprodukter som mere overordnet i den finansielle sektor. Faget gennemgår endvidere værktøjer til styring af risici i en finansiel virksomhed. Der lægges særlig vægt på de forskellige typer risici: renterisiko, markedsrisiko, kreditrisiko, operationel risiko og likviditetsrisiko, såvel som på disse risicis samspil. Styringen af risici ved overvågning (fx stress tests), afdækning og direkte reduktion heraf indgår endelig med væsentlig vægt.

Forudsætninger:

Da fagene leveres som en del af HD-FR er forudsætningerne svarende til, hvad der generelt kræves i forhold til at kunne tage enkeltfag på denne uddannelse. Modulet meriteret med 15 ECTS point på HD-FR. 

Vil du vide mere om uddannelsen kan du kontakte studievejlederen på telefon 3815 2718 eller på hdstudievejledning@cbs.dk 

Systemudvikling og projektorganisering på bachelorniveau (ITU)

Systemudvikling og projektorganisering på bachelorniveau

Finanskompetencepuljen samarbejder med IT-Universitetet om kurset Systemudvikling og projektorganisering (7,5 ECTS). Kursets mål er at give dig en bred forståelse for udfordringerne relateret til ledelse af softwareudviklingsprojekter og samtidig give dig etablerede teknikker og værktøjer til at adressere disse udfordringer.

Kurset indeholder en generel introduktion til it-projektledelse og de metoder og teknikker, der anvendes med henblik på at styre et it-projekt. Som helhed giver kurset et overblik over forskellige systemudviklingsmodeller, og hvordan de relaterer sig til it-projektledelse. Derved giver kurset dig forudsætningerne for at reflektere over valg af udviklingsstrategi i et konkret projekt samt at fungere som projektleder og -deltager i systemudviklingsprojekter.

Kursets indhold

Forskelle og ligheder mellem forskellige udviklingsmodeller

Forskellige måder at organisere udviklingsprocessen med særligt fokus på agil og plandrevet metoder

Systemudvikling og projektledelse i multikulturelle og distribuerede teams

Efter kurset vil du være I stand til at beskrive softwareprojektlederens rolle og forklare indholdet i forskellige metoder og teknikker til systemudvikling og projektledelse. Du vil kunne identificere de centrale karakteristika for et softwareprojekt og kritisk reflektere over, hvilken projektmodel som passer til projektet. Du vil kunne bruge værktøjer og effektive teknikker til ledelse af softwareprojekter samt planlægge og udføre softwareprojekter. Endelig vil du kunne diskutere forskellige udfordringer relateret til ledelse af distribuerede softwareudviklingsprojekter. 

Læs mere om kurset her

Undervisning
Undervisningen foregår på engelsk og består af forelæsninger og øvelser, som sikrer, at de studerende får hands-on kendskab til de emner, der introduceres. Der vil være individuelle og gruppebaserede afleveringer i løbet af kurset. Du skal forvente at bruge i gennemsnit 10-15 timer om ugen på kurset.

Eksamen
Eksamen er en skriftlig aflevering med mundtlig eksamen. Den skriftlige aflevering skal dokumentere og reflektere over ledelse af et projekt. Den mundtlige eksamen varer 20 minutter. 

 Praktiske oplysninger
Vær opmærksom på, at der adgangskrav for at blive optaget på kurset. Læs mere om adgangskrav til bachelorkurser på IT-Universitetets hjemmeside.


Tid og sted
Adresse: IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S.

Datoer og tidspunkt: Foråret 2018

Sprog: Engelsk. 

Når du har søgt kurset, vil du blive kontaktet af IT-Universitetet, som håndterer selve kursusadministrationen.

Hvis du har spørgsmål vedr. kurset, er du velkommen til at kontakte Liselotte Lagerstedt, uddannelseskoordinator på IT-Universitetet på tlf. 7218 5247 eller lilo@itu.dk

Udvikling af digitale forretningsmodeller på masterniveau (ITU)

Udvikling af digitale forretningsmodeller på masternivea 

Finanskompetencepuljen samarbejder med IT-Universitetet om kurset Udvikling af digitale forretningsmodeller (7,5 ECTS). Det overordnede mål med kurset er at lære dig at udvikle og designe løsninger til mobile og digitale platforme, der understøtter forretningen. Det kan være løsninger, der skal bruges over for fx kunder, brugere, samarbejdspartnere eller internt i virksomheden. 

Du får teori og viden om mobil/tablet-koncepter, indsigt i forskellen mellem løsninger til nettet og apps og ikke mindst indsigt i, hvordan de nye teknologier giver mulighed for nye forretningsmodeller.

Efter kurset vil du være i stand til at udvikle modeller og design af mobile løsninger til løsning af de udvalgte forretningsmål og forretningsprocesser. Du vil kunne analysere og vurdere design og informationsarkitektur samt funktion af konkrete apps og mobile løsninger i forhold til den konkrete målsætning. Endelig vil du kunne analysere og vurdere design og informationsarkitektur til mobil / tabletløsninger og identificere forretningsmæssige konsekvenser af brugernes skifte til mobil/tablet.

Du kan her læse mere om om kurset og kursets underviser

Undervisning
Undervisningen foregår på både dansk og engelsk. Kurset forløber over to hele weekender med seminarer. På seminarerne holdes kortere forelæsninger/oplæg om teknisk introduktion og aktuelle emner kombineret med en periode med e-baseret undervisning. Du skal forvente at bruge i gennemsnit 10-15 timer om ugen.

Eksamen
Deltagerne på kurset skal skrive et gruppeprojekt ud fra en konkret case, som danner grundlag for den efterfølgende individuelle mundtlige eksamen. Der gives karakter efter 7‐skalaen.

Kurset er et obligatorisk kursus på Master i interaktionsdesign på IT-Universitetet.

Praktiske oplysninger
Vær opmærksom på, at der adgangskrav for at blive optaget på kurset. Læs mere om adgangskrav til masterkurser på IT-Universitetets hjemmeside.

Tid og sted

Afholdes i foråret 2018

Når du har søgt kurset, vil du blive kontaktet af IT-Universitetet, som håndterer selve kursusadministrationen.

Hvis du har spørgsmål vedr. kurset, er du velkommen til at kontakte Liselotte Lagerstedt, uddannelseskoordinator på IT-Universitetet på tlf. 7218 5247 eller lilo@itu.dk

Global Project Management på bachelorniveau (ITU)

Global Project Management på bachelornivea

Finanskompetencepuljen samarbejder med IT-Universitetet om kurset Global Project Management (7,5 ECTS). Kurset udforsker karakteren af og udfordringerne relateret til global projektledelse og it.

Du lærer om de udfordringer, der er særlige for global interaktion og koordination (fx kultur, afstand, tid, udvikling). Du lærer, hvordan it kan facilitere samarbejdet og koordinering af globale projekter, og hvilke forskellige praksisser for koordinering, der kan bruges i globale projekter. Du lærer også om globaliseringens indflydelse på globale projekter. Endelig bliver du introduceret til projektledelse.

Efter kurset vil du være i stand til at identificere og kritisk diskutere udfordringer og teoretiske koncepter inden for global projektledelse. Du vil kunne formulere problemstillinger inden for global projektledelse relateret til fx globalisering, samarbejde, organisering, informationsteknologi, kultur, dokumenter og koordinerende artefakter. Endelig vil du kunne identificere, udvælge og analysere relevant elementer fx teoretiske koncepter, metoder og empirisk materiale til en problemformulering.

Læs mere om kurset her.

 

Undervisning
Undervisningen foregår på engelsk. Forelæsningerne diskuterer spørgsmål, som er centrale for global projektledelse og er kombineret med sessioner, hvor de studerende er aktive i øvelser relateret til temaer. Du skal forvente at bruge i gennemsnit 10-15 timer om ugen på kurset.

Eksamen
Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen, hvor den studerende får en karakter på syv-trin-skalaen baseret på en skriftlig rapport. Rapporten udarbejdes individuelt, og karakteren gives individuelt.

Praktiske oplysninger
Vær opmærksom på, at der adgangskrav for at blive optaget på kurset. Læs mere om adgangskrav til bachelorkurser på IT-Universitetets hjemmeside.

Tid og sted

Foråret 2018

Når du har søgt kurset, vil du blive kontaktet af IT-Universitetet, som håndterer selve kursusadministrationen.

Hvis du har spørgsmål vedr. kurset, er du velkommen til at kontakte Liselotte Lagerstedt, uddannelseskoordinator på IT-Universitetet på tlf. 7218 5247 eller lilo@itu.dk

Styring af finansielle virksomheder og finansielle virksomheders produkter og services - bachelorniveau (AAU)


Finanskompetencepuljen samarbejder med Aalborg Universitet om fagene Styring af finansielle virksomheder (5 ECTS) og Finansielle virksomheders produkter og services (10 ECTS).  NB! Fagene gennemføres som en samlet pakke og kan IKKE læses separat.

Det overordnede formål med fagpakken er at give indblik i de regler og institutioner, der regulerer de finansielle virksomheder. Undervisningen beskæftiger sig med hvilke tiltag der kan tages for at øge præstationer samt reducere risici, og deltagerne bibringes et overblik og en forståelse af den finansielle institutions samspil med små og mellemstore kunder.

Du kan læse mere om fagene her:

Fagbeskrivelse for Styring af finansielle virksomheder:

Fagbeskrivelse for Finansielle virksomheders produkter og services:

Der anvendes en bred vifte af studie- og undervisningsformer, herunder forelæsninger, dialogundervisning, øvelser, individuelle skriftlige opgaver samt projektarbejde i grupper. Undervisningen på de to fag kobler teori og praksis, og du vil blive præsenteret for fagområder og teorier, der kan anvendes i dit nuværende og fremtidige arbejdsliv.

Begge fag er HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Fagene indgår normalt i HD 2. i Finansiel Rådgivning og er således tilpasset den finansielle sektor.

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. Deltagelse i disse fag svarer således til at deltage i et HD-forløb af et semesters varighed. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse og opgaveskrivning. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge.

Praktiske oplysninger

Nye hold kommer til foråret 2018

Undervisning foregår i Aalborg (Aalborg Universitetsbibliotek), i Aarhus og i Rungsted (Rungstedgaard)

Når du har søgt fagene vil du blive kontaktet af Aalborg Universitet, der håndterer kursusadministrationen.

Eksamen
Fagene afsluttes med en samlet individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i et større skriftligt arbejde. I praksis betyder dette, at deltagerne udarbejder en projektrapport, der ligger til grund for den mundtlige eksamination.

Der gives karakter efter 7‐skalaen.

Der udstedes et bevis for faget, såfremt du vælger at gå til eksamen, og du har således et fag fra HD-studiet der kan anvendes til meritering senere, hvis du begynder på HD-studiet.

Det er frivilligt om du ønsker at gå til eksamen i faget og dermed få udstedt bevis fra universitetet.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål vedr. fagene beder vi dig kontakte seniorrådgiver Lars Krull på Aalborg Universitet på tlf. 9940 2705 eller krull@business.aau.dk 

Studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning (Cphbusiness)

Styrk din karriere -"Kom godt i gang med din efter- og videreuddannelse"

Finanskompetencepuljen samarbejder med Cphbusiness om et kursus der er særligt relevant for dig, der har brug for at få genopfrisket eller lært, hvordan du studerer, skriver projekter i praksis og skaber gode rammer for at gå til mundtlig eksamen.

Hvis det er lang tid siden du har studeret, får du en god genopfriskning af de nyttigste færdigheder indenfor projektskrivning og et efterfølgende succesfuldt studieforløb med læsestrategier og informationssøgning.

Læs kursusbeskrivelsen for faget her.

Faget udbydes i København som enten dag eller aften hold

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskemaet her på siden.

Vi beder dig notere i ansøgningsskemaet, hvilket hold nr. du ønsker at deltage på.

Du finder listen med hold her

Normalt skal der gå 12 måneder inden du kan søge en ny uddannelse. Dette kursus er undtaget fra denne regel.

Du får svar fra Cphbusiness senest to uger før studiestart.

Hvis du har spørgsmål beder vi dig kontakte Cphbusiness på tlf. 36 15 45 07 eller partner@cphbusiness.dk 

Enkeltfag under akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning (Erhvervsakademier)

I samarbejde med Erhvervsakademierne udbyder vi følgende 6 fag under akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning

Pension (5 ECTS-point)

Kredit til private (5 ECTS-point)

Boligfinansiering og –rådgivning (10 ECTS-point)

Erhvervsjura i den finansielle sektor (10 ECTS-point)

Samfundsøkonomi (10 ECTS-point)

Årsrapport og virksomhedsanalyse (10 ECTS-point)

Du kan læse mere om de 6 fag på www.finanstilmelding.dk under fagmoduler.

Tilmelding
Det er ikke længere muligt at ansøge om fagene i efteråret 2017.

Der åbnes op for tilmelding til hold i foråret 2018 i slutningen af oktober.

For at deltage på enkeltfagene skal ansøge finanskompetencepuljen via ansøgningsskemaet nederst på denne side. Når din ansøgning er behandlet vil du modtage besked om hvordan du skal tilmelde dig til det konkrete fag via www.finanstilmelding.dk/tilmelding

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedr. faget, studieforudsætninger eller studiestedet, beder vi dig kontakte det lokale erhvervsakademi.

Se kontaktinformationer på www.finanstilmelding.dk/kontakt

Engelsk (Virksomhedsskolen)

Finanskompetencepuljen samarbejder med Virksomhedsskolen om faget engelsk. Du har mulighed for at læse engelsk på fire forskellige måder:

3x45 min. undervisning pr. uge i 15 uge

Intensive dagskurser (4 dage)

Blended learning (2 dage kombineret med e-learning)

Webinarer 3x45 min. undervisning pr. uge i 15 uger

Alle hold udbydes i Købehavn, Fyn, Aarhus. Aalborg og trekantsområdet.

Se listen med hold for efteråret 2017 her 

Hvis du vælger at læse engelsk, vil vi bede dig notere i ansøgningsskemaet, hvilket hold og geografi der passer dig bedst, for eksempel 'Jeg ønsker at læse engelsk, hold 97, på Fyn'.

Når du har søgt om at læse engelsk, bliver du kontaktet af Virksomhedsskolen, som håndterer kursusadministrationen og sørger for, at dit engelskniveau bliver testet, og at du bliver indplaceret på et hold, som matcher dit niveau og geografi. Ekspeditionstiden fra du søger, til du får svar fra Virksomhedsskolen, er ca. to uger. Hvis du har spørgsmål vedr. engelsk, beder vi dig kontakte Virksomhedsskolen på tlf. 3325 7070 eller info@virksomhedsskolen.dk.

Digital kommunikation (Finanssektorens Uddannelsescenter)

Finanskompetencepuljen samarbejder med Finanssektorens Uddannelsescenter om faget Digital Kommunikation.

I en mere og mere virtuel hverdag spiller effektivitet og nærhed sammen på nye måder. Hvad enten du har direkte eller indirekte kundekontakt, bliver digitale medier et centralt værktøj i din kommunikation med andre.

Kurset er for dig, som vil styrke dine kompetencer indenfor kommunikation via digitale medier.

Læs mere om dine muligheder i kursusbeskrivelsen og se Video om kurset - teaser og introduktion.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at ansøge via ansøgningsskemaet nederst på denne side.

Vi beder dig notere i ansøgningsskemaet, hvilket hold og geografi der passer dig bedst, f.eks. 'Jeg ønsker at læse Digital kommunikation, hold 1, Nord-/Midtjylland".

Se listen med hold her

Når du har søgt om at læse Digital Kommunikation, bliver du kontaktet af Finanssektorens Uddannelsescenter, som håndterer kursusadministrationen og sørger for, at du bliver indplaceret på et hold, som matcher din geografi. Ekspeditionstiden fra du søger, til du får svar fra Finanssektorens Uddannelsescenter, er ca. to uger.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål vedr. Digital kommunikation, beder vi dig kontakte Finanssektorens Uddannelsescenter på tlf. 8993 3333 eller info@finansudd.dk

Præsentationsteknik på akademiniveau (Cphbusiness)

 

Er du interesseret i at udbygge dine kommunikative evner, forbedre din præsentationsteknik og komme ud over kanten med dit budskab? Så er modulet præsentationsteknik din mulighed for at blive helt skarp på den mundtlige præsentations mange facetter.

Konkret kursus indhold:

• Kommunikationsteknikker og værktøjer

• Individ- og gruppepræsentationer

• Kommunikativ branding

• Målgruppetilpassede præsentationer

• Forskellige genrer af præsentationer

Med modulet i præsentationsteknik får du kommunikationsteknikker og værktøjer til at udarbejde, fremføre og evaluere præsentationer både individuelt og i grupper. Du lærer om forskellige genrer af præsentationer samt hvordan, du bedst muligt tilpasser din præsentation til en bestemt målgruppe, så du opnår maksimalt gennemslagskraft og får leveret dit budskab. Kurset afsluttes med en mundligt eksamen og giver 5 ECTS point.

Præsentationsteknik er et valgfrit fagmodul på Akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling. Da der er adgangskrav til videregående uddannelser vil du, ved indkaldelsen, blive bedt om at indsende kopi af bevis for bestået adgangsgivende eksamen:

• En relevant erhvervsuddannelse eller

• en gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Her kan man snakke med studievejlederne for at få foretaget en ralkompetenceafklaring.

Faget udbydes i København som enten dag eller aften hold

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskemaet her på siden.

Vi beder dig notere i ansøgningsskemaet, hvilket hold nr. du ønsker at deltage på.

Du finder listen med hold her

Du får svar fra Cphbusiness senest to uger før studiestart.

Hvis du har spørgsmål beder vi dig kontakte Cphbusiness på tlf. 36 15 45 07 eller partner@cphbusiness.dk 

Fra privat- til erhvervsområdet (Finanssektorens Uddannelsescenter)

Tag de første skridt til at rådgive erhvervskunder.

Rådgivere har ofte enten erhvervs- eller privatkunder. Det kolliderer med nogle selvstændiges behov for rådgivning, for eksempel tandlæger og frisører, da deres private engagement er svær at adskille fra deres erhvervsengagement. For at give dem den bedst mulige kundeoplevelse, kan de have brug for kun at have én rådgiver, som er kompetent i begge discipliner. 

Uddannelsen 'Fra privat- til erhvervsområdet' klæder rådgivere på til at rådgive mindre lokale erhvervsvirksomheder med både privat- og erhvervsdelen. Udbyttet er en væsentligt forbedret forretning og markant mere tilfredse kunder.


Hvis du har ambitioner om at gå hele vejen fra privat- til erhvervsområdet, er uddannelsen de første skridt på vejen, og sparer rådgiveren for første del af en decideret erhvervsrådgiveruddannelse.

 

Uddannelsen fokuserer på følgende emner:

 • Årsrapport og virksomhedsanalyse
 • Virksomhedens finansieringFinansiel erhvervsjura
 • Finansielle forretninger og investeringer
 • Likviditetsplanlægning
 • Risikostyring
 • Kreditområdet, herunder kreditgivning/kreditvurdering/kreditpolitik
 • Viden om virksomhedsstrategi/forretningsplan
 • Relationsskabelse/salg overfor erhvervskunder

Læs mere om uddannelsen i kursusbeskrivelse og se også en teaser video om uddannelsen (1 min. 20 sek.)

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at ansøge via ansøgningsskemaet nederst på denne side.

Vi beder dig notere i ansøgningsskemaet, hvilket hold og geografi der passer dig bedst, f.eks. 'Jeg ønsker at læse Fra privatområdet til erhvervsområdet, hold 1, Nord-/Midtjylland".

Se listen med hold her

Når du har søgt om at læse Digital Kommunikation, bliver du kontaktet af Finanssektorens Uddannelsescenter, som håndterer kursusadministrationen og sørger for, at du bliver indplaceret på et hold, som matcher din geografi. Ekspeditionstiden fra du søger, til du får svar fra Finanssektorens Uddannelsescenter, er ca. to uger.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål vedr. Digital kommunikation, beder vi dig kontakte Finanssektorens Uddannelsescenter på tlf. 8993 3333 eller info@finansudd.dk

Compliance på bachelorniveau (AAU)

Finanskompetencepuljen samarbejder med Aalborg Universitet om faget Compliance (5 ECTS).

Det overordnede formål med faget er at skabe forståelse for og overblik over compliance-funktionens baggrund, betydning og opgaver. Du kan læse mere om faget her:

Fagbeskrivelse: Compliance

Pensum er en kombination af underviserens forelæsninger ud fra egne praktiske erfaringer og udarbejdet materiale bestående af anvendte powerpoint-præsentationer, lovgrundlag, relevante artikler, eksempler på compliance rapporteringer, Finanstilsynets afgørelser på området, cases mv.

Compliance er et HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 2. i Finansiel Rådgivning og er således tilpasset den finansielle sektor.

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge.

Underviser

Undervisningen vil blive gennemført af advokat Camilla Nowak, der arbejder som juridisk direktør i Danske Andelskassers Bank A/S. Hun har sammenlagt arbejdet i den finansielle sektor i 12 år, ligesom hun har arbejdet som advokat med særlig fokus på det finansielle område. Camilla har været compliance ansvarlig siden indførelse af begrebet i 2007‐2009 (såvel for Danske Andelskassers Bank som for Grønlandsbanken), ligesom hun har været chef for funktionen og har arbejdet med begrebet i alle årene. Camilla har undervist på Mercantec i Viborg samt for Landbrugets Servicecenter, ligesom hun har været brevkasseskribent på Jyllands‐Postens "Bankkunder i knibe".

Praktiske oplysninger

Undervisning i Rungsted:

7/11, 21/11 og 05/12 2017. Undervisning alle dage kl. 09.00 – 18.00

Undervisning i Aarhus:

06/11, 15/11 og 06/12 2017. Undervisning alle dage kl. 08.30 – 17.30

Eksamen den 14/12 2017 fra kl. 09.00 – 13.00. Eksamens gennemføres i Aalborg, Aarhus eller Rungsted

Der skal være minimum 15 deltagere for holdoprettelse.

Tilmelding
Du tilmeldinger dig ved at ansøge via ansøgningsskeamet nederst på siden.  

Hvis du ønsker at læse Compliance på bachelorniveau på Aalborg Universitet, bedes du notere hvor i landet, du ønsker at læse compliance. F.eks. skrive 'Compliance – Bachelorniveau – AAU - Aarhus' i din ansøgning til Finanskompetencepuljen. 

Bemærk at ansøgningsfristen er den 5. oktober 2017 

Når du har søgt om at læse Compliance vil du blive kontaktet af Aalborg Universitet, der håndterer kursusadministrationen.

Eksamen

Eksamen er en skriftlig eksamen på 4 timer. Der gives karakter efter 7‐skalaen.

Der udstedes et bevis for faget, såfremt du vælger at gå til eksamen, og du har således et fag fra HD-studiet der kan anvendes til meritering senere, hvis du begynder på HD-studiet.

Det er frivilligt om du ønsker at gå til eksamen i faget og dermed få udstedt bevis fra universitetet.

Hvis du har spørgsmål vedr. faget beder vi dig kontakte seniorrådgiver Lars Krull på Aalborg Universitet på tlf. 9940 2705 eller krull@business.aau.dk

 

Finansiel forretningsforståelse (AAU)

Ønsker du en større finansiel forretningsforståelse, kendskab til pengeinstitutternes forretninger, den finansielle sektors rammebetingelse samt sektorens styringsmæssige problemstillinger er denne uddannelse noget for dig.

Uddannelsen, som er et 2 dags kursus, vil blive afholdt på Forsikringsakademiet i Rungsted og i Århus på følgende datoer.

Rungstedgaard:

Den 2. - 3. november 2017 

Aarhus:

Den 22. - 23. november 2017

Tilmelding
Du tilmeldinger dig ved at ansøge via ansøgningsskeamet nederst på siden.  

Hvis du ønsker at læse Finansiel Forretningsforståelse på Aalborg Universitet, bedes du notere hvor i landet, du ønsker at læse. F.eks.  'Finansiel Forretningsforståelse – AAU - Rungsted' i din ansøgning til Finanskompetencepuljen. 

Bemærk at ansøgningsfristen er den 13. oktober 2017 

Når du har ansøgt om faget vil du blive kontaktet af Aalborg Universitet, der håndterer kursusadministrationen.

Du vil blive undervist i følgende:

 • Finansielle instutioner
 • Lovgivers formål og synsvinkel
 • Hvad er en bank engentlig
 • Hvorfor har vi banker
 • Noget om likviditet
 • Regulering/deregulering
 • Kapitalsammensætning/kapitaltyper
 • Risikovægtet aktiver
 • Kapitalprocent (solvens)
 • Profitabilitet i engagementer i forhold til risiko
 • Budgettering
 • Finansiering af pengeinstitutvirksomhed
 • Selvkonsolidering
 • Ansvarlig kapital
 • Minimum kapitalprocent (Solvensbehov)
 • Sektorløsninger (sumclearing etc)

Hvis du har spørgsmål vedr. Finansiel Forretningsforståelse beder vi dig kontakte seniorrådgiver Lars Krull på Aalborg Universitet på tlf. 9940 2705 eller krull@business.aau.dk

Kurser i Excel og Word på videregående og avanceret niveau (Officekursus)

Ønsker du at blive endnu skarpere til Excel og Word har du mulighed for at vælge forskellige typer af kurser. Finanskompetencepuljen samarbejder med Officekursus.dk.

Kurserne afholdes som både et og to dages kurser, hvor en typisk kursusdag er fra kl. 09.00 til 16.00.

Du kan deltage i såvel åbne kurser, hvor der også er deltagere fra virksomheder udenfor Finanssektoren, som lukkede kurser med deltagere fra kun Finanssektoren.

Du har mulighed for at påbegynde to kurser i Excel og Word indenfor samme år, eller ét excel kursus og et af de enkeltfag, under akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning, som fremgår under Finanskompetencepuljen

Der er PC til rådighed til brug under kurset og kursusmateriale udleveres i trykt format.

Du kan vælge imellem følgende kurser med forskellig varighed:

Excel Videregående – 1 dag

Excel Videregående – 2 dage 

Excel Pivottabeller – 1 dag
 Excel VBA grundlæggende – 2 dage
 
Excel VBA videregående - 2 dage
 
Word Videregående - 1 dag
 
Word VBA programmering - 2 dage
 

Tilmelding
For at deltage skal du udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Husk at oplys hvilket kursus du ønsker at deltage på.

Du finder datoer for de enkelte kurser på
www.officekursus.dk/finansforbundet

Vær opmærksom på, at du kun kan deltage på ovennævnte kurser.

Har du spørgsmål til uddannelsen skal du kontakte Jesper Staghøj på 7026 0930 eller js@officekursus.dk 

Projektledelse på akademiniveau (Cphbusiness)

PROJEKTLEDELSE på akademiniveau - Cphbusiness

Finanskompetencepuljen samarbejder med Cphbusiness om faget projektledelse.


Du har mulighed for at dygtiggøre dig indenfor projektledelse - uanset om du vil blive en mere kompetent projektdeltager eller om du vil styrke dine kompetencer som projektleder for mindre projekter. Uddannelsen gennemføres i Kgs. Lyngby og København. Der er tre forskellige måder at gennemføre forløbet på.

Aftenforløb: (14 gange over 15 uger)

Dagforløb: 8 fremmødedage fordelt over et 8 ugers forløb

Blended undervisningsforløb med 4 fremmødedage og onlinedage på 1-3 timer - fordelt over et 8 ugers forløb.

Uanset hvilken læringsform du vælger, er der forberedelse til de enkelte moduler. 
 

Læs mere om dine muligheder og kursusbeskrivelse på oversigten over uddannelsesforløb

Tilmelding
Du tilmelder dig faget ved at udfyldet ansøgningsskemaet her på siden.

Du finder de forskellige hold her:

Efteråret 2017

Foråret 2018

Husk at notere i ansøgningsskemaet, hvilket hold nr. der passer dig bedst f.eks. i forhold til geografi og din kalender.

Når du har søgt om at læse projektledelse, bliver du kontaktet af Cphbusiness, som håndterer kursusadministrationen. Du bliver indplaceret på et hold, som matcher dine ønsker til geografi og kalender. Holdene vil bestå af min 12. og max. 30 deltagere.

Du får svar fra Cphbusiness senest to uger før studiestart. Hvis du har spørgsmål beder vi dig kontakte Cphbusiness på tlf. 36 15 45 07 eller partner@cphbusiness.dk 

PROJEKTLEDELSE på bachelorniveau (AAU)

Finanskompetencepuljen samarbejder med Aalborg Universitet om faget projektledelse. (5 ECTS point).  

Det overordnede formål med faget er at give dig overblik over projektorganiseringsmuligheder og projektarbejdsformer, så du kan lede projekter i en virksomhed. Du kan læse mere om faget her:

beskrivelse projektledelse bachelor

Der udstedes et bevis for faget, såfremt du vælger at gå til eksamen, og du har således et fag fra HD-studiet, der kan anvendes til meritering senere, hvis du begynder på HD-studiet. Det er frivilligt om du ønsker at gå til eksamen i faget og dermed få udstedt bevis fra universitetet.  

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge. 

         

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Undervisning i Aarhus ( Aarhus Tech)
07/11, 21/11 og 05/12 2017. Undervisning alle dage 8:30-17:30.

 

Undervisning i Rungsted (Rungstedgaard)
08/11, 22/11 og 06/12 2017. Undervisning alle dage 09:00 -18.00

Undervisning i Aalborg
06/11, 20/11 og 04/12 2017. Undervisning alle dage 09:00 -18.00     

Eksamen 14/12 2017 kl. 09:00-13:00. Eksamen er skriftlig. Der gives karekter efter 7-skalaen.

Tilmelding
Du tilmeldinger dig ved at ansøge via ansøgningsskeamet nederst på siden.  
 

Hvis du ønsker at læse projektledelse på bachelorniveau på Aalborg Universitet, bedes du notere hvor i landet, du ønsker at læse projektledelse. F.eks. skrive 'Projektledelse – Bachelorniveau – AAU - Rungsted' i din ansøgning til Finanskompetencepuljen. 

Bemærk at ansøgningsfristen er den 5. oktober 2017 

Når du har søgt om at læse projektledelse vil du blive kontaktet af Aalborg Universitet, der håndterer kursusadministrationen. . 

Hvis du har spørgsmål vedr. projektledelse beder vi dig kontakte seniorrådgiver Lars Krull på Aalborg Universitet på tlf. 9940 2705 eller krull@business.aau.dk

Projektdeltagelse (VIA)

Intensivt 4 dages kursus i projektarbejde - for ikke ledere

På kurset får du viden og kompetencer til at arbejde med projektarbejdets forskellige faser samt et fælles sprog projektledere- og deltagere imellem.

Forud for kurset vil der være forberedelser samt mellemlæggende øvelser. Læs mere om dine muligheder i kursusbeskrivelsen.

Datoer
Du finder datoer for hold i hhv. København og Aarhus her

Bemærk at tilmeldingsfristen den 13. oktober for hold Aarhus. Det er ikke længere muligt at tilmelde sig hold i københavn.

Ansøgning
Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet her på siden.

Når du har søgt om optagelse på kurset, bliver du kontaktet af VIA Efter- og videreuddannelse, som håndterer kursusadministrationen og sørger for, at du bliver indplaceret på et hold, som matcher din geografi. Ekspeditionstiden fra du søger, til du får svar fra VIA, er ca. to uger.

Hvis du har spørgsmål til faget, beder vi dig kontakte studievejleder Lisbeth Skytte på lisk@via.dk eller på 87 55 19 11.

Sådan gør du

Individuel ansøgning

 1. Gennemgå de fag som Finanskompetencepuljen udbyder.
 2. Tal med din leder og evt. Finansforbundet om dine udviklingsmuligheder.
 3. Afklar hvilke fag du er interesseret i, og hvornår du vil deltage.
 4. Udfyld ansøgningen her på siden og du vil efterfølgende blive kontaktet af uddannelsesstedet. Se FAQ’en med Ofte Stillede Spørgsmål.

Virksomhedsansøgning

 1. Hvis du søger om midler til et kompetenceudviklingsprojekt på vegne af din virksomhed, skal du anvende virksomhedsansøgningsskemaet.
 2. I ansøgningen skal du bl.a. oplyse informationer om: projektnavn, projektets formål, beskrivelse af projektet, målgruppe, deltagerantal og budget. Bemærk at alle felter skal udfyldes.
 3. I forhold til puljebestyrelsen vurdering af ansøgningen vil der blive lagt vægt på følgende områder:

  • Formål med uddannelsen:Det er vigtigt at det er et kompetenceløft ud over den naturlige ajourføring og kompetenceudvikling, som virksomheden selv er ansvarlig for. Puljebestyrelsen har besluttet at der ikke tildeles midler til udvikling af relevante grundlæggende faglige kompetencer i forhold til den konkrete målgruppe for et givent virksomhedsprojekt.
  • Samlet budget og budget pr deltager
  • Replicerbarhed (vil uddannelsen og/eller det erhvervet kompetenceudbytte medvirker til at styrke den enkelte medarbejders employability. Kan de erhvervede kompetencer overføres til andre virksomheder)

    

  • Hvorvidt den faglige repræsentant har været inddraget.

   Endvidere er det som hovedregel besluttet, at en enkelt virksomhed ikke kan modtage mere end 75 pct. af, hvad den samlet har indbetalt til Finanskompetencepuljen i overenskomstperioden til virksomhedsprojekter. Ligesom omkostninger pr deltager som hovedregel ikke må overstige 8.000 kr.

Ansøgningsskema

Sådan søger du

A. Vælg det fag, som bedst matcher dine udviklingsplaner.

B. Søg om uddannelsen ved at udfylde den elektroniske ansøgning.

C. Når ansøgningsformularen er udfyldt, så trykker du 'send'.

(Bemærk at der max. kan søges om 8000 kr. pr. medarbejder pr. år.)


Om Finanskompetencepuljen

Kompetenceudviklingspuljen blev etableret ved overenskomstforhandlingerne i 2014 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet. Formålet er at højne det generelle kompetenceniveau hos medarbejderne i finanssektoren.

 

Kompetenceudviklingspuljens midler skal først og fremmest anvendes til relevant jobfaglig kompetenceudvikling, som vil styrke virksomhederne samt medarbejdernes employability. Employability bidrager til medarbejdernes markedsværdi og tryghed og bidrager også til virksomhedens vækst og konkurrenceevne. Når det er relevant, kan puljen også anvendes til personlig kompetenceudvikling.

Læs mere om Finanskompetencepuljen i overenskomsten eller download overenskomsten i pdf-version.


 

Spørgsmål

 

Find svar på dine spørgsmål i FAQ

Kontakt din leder, din tillidsmand eller Finansforbundet, hvis du har yderligere spørgsmål til Finanskompetencepuljen.

Telefonnummer 3296 4600

Har du tekniske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på Finanskompetencepulje@finansforbundet.dk


FAQ

{{subject.Title}}
{{entry.Title}}