FF logo
FA logo

​​Hvad støtter
Finanskompetencepuljen?

Som medarbejder i den finansielle sektor giver Finanskompetencepuljen dig mulighed for at søge om uddannelse, der kan højne dit kompetenceniveau.

Kompetenceudvikling er vigtig, så både du og din virksomhed er godt rustet til fremtidens finansielle sektor. Løbende kompetenceudvikling er afgørende for, at du kan bevare eller øge dine muligheder i fremtidens finanssektor.

Finanskompetencepuljens bestyrelse vil løbende via hjemmesiden udbyde nye kompetenceudviklende fag, som medarbejderne i den finansielle sektor har mulighed for at søge om deltagelse i.

Flere af uddannelserne giver ECTS point og der udbydes uddannelser på flere forskellige nivauer.

For at kunne søge om gratis uddannelse skal din arbejdsplads være medlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA).  

Finanskompetencepuljens tilbud

Åbn alle

Digital Omstilling - (Finanssektorens Uddannelsescenter) - NYT

Forandringsledelse og digital omstilling


Målgruppe

Ledere i finanssektoren og konsulenter inden for forretningsudvikling, IT og HR.

Hvorfor dette forløb?

Den digitale udvikling forandrer ledelsesopgaven.

Den måde, vi har vænnet os til at arbejde med organisering og ledelse på, er kraftigt udfordret af den digitale omstilling. Der er behov for at lede denne omstilling i et kvalificeret samspil mellem teknologi, kunder, forretning og medarbejdere.

Det kræver et stærkt lederskab. Og det kræver ledere, der kan kommunikere visionen, motivere medarbejderne og drive omstillingen.

Målet med forløbet er at:

• få viden om den digitale omstilling i et ledelsesmæssigt perspektiv

• forstå muligheder og udfordringer i relation til kunder, forretning og medarbejdere

• skabe gensidig forståelse mellem stab og linje

• inspirere til et digitalt mindset med den nødvendige fleksible kapacitet til at lede en virksomhed under hastig forandring

• udnytte digitale muligheder til at effektivisere og udvikle forretningen og skabe værdi for kunderne

• få sparring og læringsrefleksion med andre der står med lignende opgaver og udfordringer.
Vi arbejder med konkrete situationer fra hverdagen i et pengeinstitut, som udvikler dit tankesæt og din værktøjskasse.


Forløbets opbygning

Forløbet er bygget op af 3 moduler: 

1 modul er selvstudie/forberedelse

2 moduler er med fysisk fremmøde

Forløbet strækker sig over 2-3 måneder.

Udbytte

På modulerne formulerer du konkrete udviklingstiltag, som du vil sætte i værk i din ledelse og din organisation. Du får sparring på din handlingsplan fra de øvrige deltagere og fra underviserne.

Du kan læse mere om forløbet på Finanssektorens Uddannelsescenters hjemmeside.

Datoplan

Hold 1: Skanderborg

Modul 1:  24. oktober 2018

Modul 2:  5. og 6. december 2018

(1 dags selvstudie/forberedelse starter i september).

Hold 2: København

Modul 1:  29. november 2018

Modul 2:  16. og 17. januar 2019

(1 dags selvstudie/forberedelse starter i oktober).

Hold 3: Fyn

Modul 1:  1. februar 2019

Modul 2:  5. og 6. marts 2019

(1 dags selvstudie/forberedelse starter i januar).


Tilmelding

Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Herefter hører du fra Finanssektorens Uddannelsescenter. Skriv uddannelsens navn samt holdnummer.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Lars Munch Svendsen eller Malene Buus Møller hos Finanssektorens Uddannelsescenter på tlf. 8993 3333.

Relaterede kursusforløb

Forandringsledelse og digital omstilling er et af 3 forløb om emnet i Finanskompetencepuljen. De 2 øvrige er: Den excellente kunderelation (for rådgivere) og Få succes med digital omstilling (for alle). Du kan med fordel kombinere din deltagelse med dine kollegers og leders deltagelse i de tilhørende forløb.


 

Den excellente kunderelation i en digital hverdag

Målgruppe

Rådgivere og andre medarbejdere med kundekontakt.

Hvorfor dette forløb?

Som rådgiver kommer du til at spille en anderledes rolle i fremtiden, når det traditionelle fysiske møde smelter sammen med kundens digitale univers.

På forløbet lærer du, hvordan du kan optimere kundens samlede oplevelse af samarbejdet med dig og pengeinstituttet og skabe den excellente kunderelation. Ikke kun de 5% af tiden, som involverer personlig kontakt, men især de 95% af tiden, hvor kunden er digitalt selvhjulpen på webbank, mail, telefon, Skype og så videre.

Målet med forløbet er at:

• skabe bedre forståelse for kundens perspektiv på excellent service og rådgivning i en digital hverdag (ude-fra-og-ind)

• udnytte digitale muligheder til at øge kundetilfredsheden og til at skabe merforretning med kunden

• motivere til at tage aktivt del i den digitale udvikling og derigennem at bidrage til at få det bedste ud af udviklingen

• få sparring og læringsrefleksion med kolleger i sektoren

Vi arbejder med konkrete situationer fra hverdagen i et pengeinstitut, som udvikler dit tankesæt og din værktøjskasse.

Forløbets opbygning

Forløbet er bygget op af 3 moduler: 

1 modul er selvstudie/forberedelse

2 moduler er med fysisk fremmøde

Forløbet strækker sig over 2-3 måneder.

Udbytte

Udbyttet for dig og dit pengeinstitut er, at I får en medarbejder hjem, som kan udnytte de digitale muligheder til at øge kundetilfredsheden og til at skabe flere forretninger med kunderne.

På modulerne formulerer du konkrete ideer og udviklingstiltag, som du vil sætte i værk, når du kommer hjem. Du får sparring fra de øvrige deltagere og fra underviserne.

Du kan læse mere om forløbet på Finanssektorens Uddannelsescenters hjemmeside

Holdplan

Hold 1: Skanderborg

Modul 1: 25. september 2018

Modul 2: 6. november og 7. november 2018

(1 dags selvstudie/forberedelse starter i august).

Hold 2: København

Modul 1: 5. november 2018

Modul 2: 11. og 12. december 2018

(1 dags selvstudie/forberedelse starter i oktober).

Hold 3: Fyn

Modul 1: 14. januar 2019

Modul 2: 26. og 27. februar 2019

(1 dags selvstudie/forberedelse starter i december).

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Herefter hører du fra Finanssektorens Uddannelsescenter. Skriv uddannelsens navn samt holdnummer

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Anders Nørgaard Nielsen eller Malene Buus Møller hos Finanssektorens Uddannelsescenter på tlf. 8993 3333.

Relaterede kursusforløb

Den excellente kunderelation er et af 3 forløb om emnet i Finanskompetencepuljen. De 2 øvrige er: Få succes med digital omstilling (for alle) og Forandringsledelse og digital omstilling (for ledere). Du kan med fordel kombinere din deltagelse med dine kollegers og leders deltagelse i de tilhørende forløb.

 

Få succes med digital omstilling

Målgruppe

Alle medarbejdere i den finansielle sektor, der ønsker at være up-to-date med den digitale udvikling, at kunne håndtere forandringer konstruktivt og have et omstillingsparat mindset.

Hvorfor dette forløb?

Hverdagen i den finansielle sektor stiller høje krav til dig som medarbejder. Du må konstant forholde dig til nye tendenser og være omstillings- og forandringsparat.

Sektoren investerer massivt i effektive, digitale løsninger (fintech), som kommer til at påvirke fremtidens kompetencer, jobs og roller.

Hvordan ser dit job ud om 5 år?

På forløbet får du kendskab til de nyeste digitale tendenser og begreber, og metoder til at håndtere og udnytte digitaliseringens nye roller og muligheder.

Du får:

• indblik i begreber, digitale tendenser og hvordan de påvirker roller og jobs

• overblik over nye roller og karriereveje

• metoder til at håndtere forandringerne effektivt, så du får det bedste ud af udviklingen

• indsigt i dine egne kompetencer og en personlig handlingsplan at arbejde videre med efter forløbet

• sparring og læringsrefleksion med kolleger i sektoren.

Vi arbejder med konkrete situationer fra din hverdag, som udvikler dit mindset og din værktøjskasse.


Forløbets opbygning

Forløbet er bygget op af 2 moduler: 1 dags selvstudie/forberedelse og 1 dags fysisk kursus.

Forløbet strækker sig over cirka 2 måneder.

Udbytte

Udbyttet for dig og dit pengeinstitut er, at I får en medarbejder hjem, som er up-to-date med den digitale udvikling, som kan håndtere forandringer konstruktivt og som har et omstillingsparat mindset.

Du kan læse mere om forløbet på Finanssektorens Uddannelsescenters hjemmeside

Holdplan

Hold 1: 11. oktober 2018 i Skanderborg (1 dags selvstudie/forberedelse starter i september)

Hold 2: 8. november 2018 i København (1 dags selvstudie/forberedelse starter i oktober)

Hold 3: 29. januar 2019 på Fyn (1 dags selvstudie/forberedelse starter i december)

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Herefter hører du fra Finanssektorens Uddannelsescenter. Skriv uddannelsens navn samt holdnummer.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Lone Linnet eller Malene Buus Møller hos Finanssektorens Uddannelsescenter på tlf. 8993 3333.

Relaterede kursusforløb

Få succes med digital omstilling er et af 3 forløb om emnet i Finanskompetencepuljen. De 2 øvrige er: Den excellente kunderelation (for rådgivere) og Forandringsledelse og digital omstilling (for ledere). Du kan med fordel kombinere din deltagelse med dine kollegers og leders deltagelse i de tilhørende forløb.

Virksomhedsanalyse (SDU)

Virksomhedsanalyse

OBS! Dette fag bliver ikke oprettet i foråret 2018

Uddannelsen (5 ECTS) giver deltagerne viden om og forståelse for de analyse- og værdiansættelses modeller, som med udgangspunkt i årsregnskabet og anden relevant information, kan anvendes til at vurdere virksomhedens strategiske position. Endvidere får deltagerne færdigheder i udarbejdelse af en regnskabsanalyse på baggrund af reformulerede opgørelse, samt mulighed for at foretage en struktureret budgettering samt værdiansætte en virksomhed / en virksomheds aktie. Sammenlagt skal deltagerne opnå kompetencer til at udarbejde en virksomhedsanalyse.

Metoderne bag en virksomhedsanalyse og værdiansættelse vil udover, i forhold til at foretage dispositioner på aktiemarkedet i høj grad også kunne anvendes til at værdiansætte erhvervsengagementer samt værdiansætte erhvervskunder forud for eventuelt generationsskifte eller salg af virksomhed.

Du kan læse mere om uddannelsen her

Datoer
Kurset afvikles over 3 hele fredage i hhv. marts, april og maj 2018. Eksamen afholdes i juni 2018.

Ansøgningsfristen er den 28. februar 2018. Herefter meldes endelige datoer ud.

Kurset afvikles på SDU Odense.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side.
Herefter vil du høre fra SDU, som står for studieadministrationen.

Kontakt
Har du spørgsmål kan du kontakte studiekoordinator Lene Forsingdal Jakobsen på mail leja@sdu.dk eller telefon 65 50 91 27

 

Investeringsrådgivning (SDU)

Investeringsrådgivning

OBS! Dette fag bliver ikke oprettet i foråret 2018

Med særlig henblik på finansielle virksomheder er formålet med faget (10 ECTS) at give deltagerne viden om investeringsteori for at give dem de færdigheder, der gør dem i stand til at afveje afkast og risiko på forskellige typer af investeringsaktiver. Der fokuseres på aktier og obligationer, og hvordan de bør indgå i en portefølje. Faget giver deltagerne kompetencer, som gør dem i stand til at skabe overblik over, hvorledes finansielle risici påvirker finansielle beslutninger.


 
Datoer
Kurset afvikles over 3 hele fredage i hhv. marts, april og maj 2018. Eksamen afholdes i juni 2018.

Ansøgningsfristen er den 28. februar 2018. Herefter meldes endelige datoer ud.

Kurset afvikles på SDU Odense.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side.
Herefter vil du høre fra SDU, som står for studieadministrationen.

Kontakt
Har du spørgsmål kan du kontakte studiekoordinator Lene Forsingdal Jakobsen på mail leja@sdu.dk eller telefon 65 50 91 27

Turn Around (SDU)

Turn Around

OBS! Dette fag bliver ikke oprettet i foråret 2018

Mange virksomheder vil på et tidspunkt komme i en krisesituation. Krisen kan have sammenhæng med virksomhedens livscyklus, men kan også skyldes enkeltstående begivenheder, som f.eks. en stor kundes konkurs. Kriseramte, fallerede og konkursramte virksomheder koster dyrt for den enkelte, kreditgivere, øvrige interessenter og for samfundet som helhed.

Vi vil arbejde med en model til forudsigelse af konkurs til såvel internt brug i virksomheden som til at eksterne kreditgivere bedre kan arbejde med kreditrisikoen i forhold til at eventuelle misligholdelser af forpligtelser.

Deltagerne opnår viden om metoder og processer i en Turn Around 5(ECTS). Ved at anvende de rigtige metoder ved en Turn Around forbedres mulighederne væsentligt for at videreføre levedygtige virksomheder, da Turn Around er processen for omstillingen af en kriseramt virksomhed til en levedygtig fortsættende virksomhed. Kurset giver færdigheder til anvendelse af metoder og strategier der fremmer processen.


 
Datoer
Kurset afvikles over 3 hele fredage i hhv. marts, april og maj 2018. Eksamen afholdes i juni 2018.

Ansøgningsfristen er den 28. februar 2018. Herefter meldes endelige datoer ud.

Kurset afvikles på SDU Odense.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side.
Herefter vil du høre fra SDU, som står for studieadministrationen.

Kontakt
Har du spørgsmål kan du kontakte studiekoordinator Lene Forsingdal Jakobsen på mail leja@sdu.dk eller telefon 65 50 91 27

Ledelse af programmer og portefølje - på diplomniveau (VIA)

Faget ’Ledelse af programmer og portefølje’ er for dig, der ønsker at blive styrket i din rolle som program- og porteføljeleder, og som gerne vil stå stærkere i forhold til indhentning af gevinster fra programmer og projekter.

Faget henvender sig til projektledere, konsulenter og ledere, der arbejder med forandringsprojekter. Faget udbydes som blended learning.

Læs mere om faget her

Datoer

Tidspunkt Placering
14. september (kl. 9-15)IntroduktionslektionVIA University College, Aarhus, Hedeager 2 (fysisk tilstedeværelse)
Tidspunkt vælges af den studerendeLektion 1e-lektion (90 min incl. øvelser)
Lektion 2e-lektion (90 min incl. øvelser)
Lektion 3e-lektion (90 min incl. øvelser)
Lektion 4e-lektion (90 min incl. øvelser)
21. september og 3. oktober (9-14)UndervisningVIA University College, Aarhus, Hedeager 2 (fysisk tilstedeværelse)
11. oktober (13-18)VejledningWebinar
2. november Opgaveaflevering 
16. november EksamenVIA University College, Aarhus, Hedeager 2 (fysisk tilstedeværelse)


Tilmelding
Tilmeldingsfristen er 1. august 2018.

Bemærk at det efter tilmeldingsfristen er muligt at tilmelde sig, hvis der er ledige pladser på holdet.
Kontakt for at høre nærmere. 

Du tilmelder dig holdet ved at benytte ansøgningsskemaet her på siden.

Når du har søgt om optagelse på kurset, bliver du kontaktet af VIA Efter- og videreuddannelse, som håndterer kursusadministrationen.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til faget, beder vi dig kontakte administrativ partner Helena Kressner på helk@via.dk eller på 87 55 19 17.
VIA Efter- og videreuddannelse evu@via.dk

Ledelse af forandringsprojekter på diplomniveau (VIA)


 

OBS: Dette fag tilbydes først igen forår 2019

Hvordan leder man forandringer som projektleder? Hvilket råderum har henholdsvis leder og projektleder? Dette fag har fokus på denne afgørende sondring og klæder deltagerne på til at drive forandringsprojekter i egen organisation.

Faget henvender sig til projektledere, konsulenter og ledere, der arbejder med forandringsprojekter.

Læs mere om faget her

Datoer
Onsdag den 4. april 2018
Mandag den 16. april 2018
Fredag den 4. maj 2018
Fredag den 18. maj 2018
Vejledning den 29. maj 2018
Opgaveaflevering den 11. juni 2018
Eksamen den 20. - 21. juni 2018

Faget afholdes i Horsens

Tilmelding
Tilmeldingsfristen er udløbet.

Bemærk at det efter tilmeldingsfristen er muligt at tilmelde sig, hvis der er ledige pladser på holdet.
Kontakt for at høre nærmere. 

Du tilmelder dig holdet ved at benytte ansøgningsskemaet her på siden.

Når du har søgt om optagelse på kurset, bliver du kontaktet af VIA Efter- og videreuddannelse, som håndterer kursusadministrationen.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til faget, beder vi dig kontakte administrativ partner Helena Kressner på helk@via.dk eller på 87 55 19 17.
VIA Efter- og videreuddannelse evu@via.dk

Kommunikation og teamrelationer – på diplomniveau (VIA)

I dette fag får du skærpet din forståelse af rollen som projektleder, og det ansvar du har for at få samarbejdet og kommunikationen mellem projektdeltagere i projektgruppen til at fungere optimalt. Du bliver også bevidst om, hvordan du kommunikerer og samarbejder med projektets interessenter, så de bliver medspillere i forhold til projektet.

Faget giver dig indsigt i og træner dig i brugen af værktøjer til kommunikation, samarbejde og projektledelse og udvikler dine evner til at kommunikere effektivt som projektleder samt til at anvende kommunikations- og teamteorier som et aktivt værktøj i projektledelsen.

Faget henvender sig primært til projektledere – samt mellemledere/afdelingsledere - der ønsker at arbejde med udvikling af kommunikation og samarbejde i egen organisation/virksomhed.

Læs mere om faget her

Horsens

Datoer

Tirsdag den 11. september 2018
Torsdag den 13. september 2018
Tirsdag den 25. september 2018
Onsdag den 3. oktober 2018
Torsdag den 4. oktober 2018
Mandag den 5. november 2018
Tirsdag den 6. november 2018
Gruppevejledning den 12. november 2018
Telefonisk vejledning den 15. nocember 2018
Opgaveaflevering den 7. december 2018
Eksamen den 20. - 21. december 2018

Viborg

Mandag den 3. september 2018
Tirsdag den 4. september 2018
Fredag den 21. september 2018
Onsdag den 10. oktober 2018
Torsdag den 11. oktober 2018
Onsdag den 31. oktober 2018
Torsdag den 1. november 2018
Gruppevejledning den 7. november 2018
Telefonisk vejledning den 15. nocember 2018
Opgaveaflevering den 29. november 2018
Eksamen den 6. - 7. december 2018

Tilmelding
Tilmeldingsfrist d. 1. august 2018

Bemærk at det efter tilmeldingsfristen er muligt at tilmelde sig, hvis der er ledige pladser på holdet.
Kontakt VIA for at høre nærmere. 

Du tilmelder dig holdet ved at benytte ansøgningsskemaet her på siden.

Når du har søgt om optagelse på kurset, bliver du kontaktet af VIA Efter- og videreuddannelse, som håndterer kursusadministrationen.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til faget, beder vi dig kontakte administrativ partner Helena Kressner på helk@via.dk eller på 87 55 19 17.
VIA Efter- og videreuddannelse evu@via.dk

Projektledelse - Metoder og værktøjer - på diplomniveau (VIA)

At være projektleder indebærer, at man har det overordnede ansvar, og har rollen med at analysere, planlægge, organisere og styre en afsat mængde ressourcer frem mod et fastlagt mål og formål. Samtidig indebærer rollen, at man kan lede og understøtte processerne i projektgruppen.

Disse udfordringer giver faget ’Projektledelse –Metode og værktøjer’ dig redskaberne til at løse, så du og din organisation bliver bedre rustet til kommende projekter og dermed mere effektive og konkurrencedygtige.

Målgruppen for uddannelsen er personer, der arbejder som projektledere eller projektdeltagere til daglig.

Læs mere om faget her

Datoer

Horsens

Torsdag den 23. august 2018
Fredag den 24. august 2018
Tirsdag den 18. september 2018
Onsdag den 19. september 2018
Mandag den 8. oktober 2018
Tirsdag den 9. oktober 2018
Fredag den 25. oktober 2018
Vejledning 7. - 8. nocember 2018
Opgaveaflevering 3. december 2018
Eksamen den 10. - 11. december 2018

Aarhus N

Fredag den 24. august 2018
Fredag den 7. september 2018
Fredag den 14. september 2018
Fredag den 28. september 2018
Torsdag den 4. oktober 2018
Tirsdag den 23. oktober 2018
Fredag den 2. november 2018
Vejledning den 15. - 16. november 2018
Opgaveaflevering den 30. november 2018
Eksamen den 13. - 14. december 2018

Tilmelding
Tilmeldingsfristen er den 1. august 2018

Bemærk at det efter tilmeldingsfristen er muligt at tilmelde sig, hvis der er ledige pladser på holdet.
Kontakt VIA for at høre nærmere. 
 

Du tilmelder dig holdet ved at benytte ansøgningsskemaet her på siden. Husk at noter på hvilket hold du ønsker at deltage ex. Horsens/Aarhus N

Når du har søgt om optagelse på kurset, bliver du kontaktet af VIA Efter- og videreuddannelse, som håndterer kursusadministrationen.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til faget, beder vi dig kontakte administrativ partner Helena Kressner på helk@via.dk eller på 87 55 19 17.
VIA Efter- og videreuddannelse evu@via.dk

Forandrings- og procesledelse (Attractor/Mannaz)

Forandrings- og procesledelse på diplomniveau

Faciliterende praksis i arbejdet med udvikling og forandring
Som ansat i finanssektoren oplever du sikkert en række forandringer ift. organisation, teknologi og i relationer til marked og kunder. Det betyder at behovet for at kunne facilitere og drive forandringsprocesser der maksimere udbytte, effekt, udvikling og læring aldrig har været større. Med kurset i forandrings- og procesledelse får du metoder og værktøjer til at drive de afgørende processer, herunder:

 • Et teoretisk fundament til at forstå dynamikker i forbindelse med forandringer
 • En række metoder til at arbejde konstruktivt med at skabe resultater gennem processer og involvering af interessenter
 • Direkte feedback i forbindelse med egen praksis med udgangspunkt i konkrete opgaver og cases
 • Metoder til at arbejde med forandringer, når de er vanskelige
  Sparring og læringsrefleksion med andre der står med lignende opgaver og udfordringer.

Nøgleordene på kurset er kommunikation, engagement, styring af processer, og produktivitet.

Du får metoder og redskaber til at styrke og udvikle dine kommunikative kompetencer.

Som procesleder får du effektive og resultatskabende metoder, som skaber en involverende og professionelle processer.

På kurset arbejder vi med konkrete situationer fra din hverdag, som udvikler dit tankesæt og din værktøjskasse.

Målgruppe
Kurset er særligt relevant for ledere og medarbejdere, der har ansvar for at drive og facilitere forandringsprocesser, samt ansatte der ofte står med ansvar for at lede møder og workshops, eller varetager roller fx i forbindelse med projektledelse, hvor man arbejder med involvering af interessenter.
De formelle adgangskrav til forløbet er:

 • En relevant uddannelse på niveau med en kort videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse.
 • Desuden skal du have mindst 2 år erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse. Det er muligt, at få en konkret vurdering af sine kompetencer (realkompetencevurdering), hvis man ikke umiddelbart opfylder adgangskravene.

Kurset er tilrettelagt inden for rammerne af Diplomuddannelsen i Ledelse, og er således formelt kompetencegivende. Det bygger på to valgmoduler af fem ECTS point og har et samlet omfang på 10 ECTS point.

Kurset afvikles som et afrundet og afsluttet fagligt forløb, men du kan naturligvis bygge videre på modulerne og anvende dem som led i en fuld Diplomuddannelse i Ledelse.

Praktiske oplysninger
Fire undervisningsmoduler af to dage

Litteratur, pensum på ca. 800 sider

Opgaver mellem modulerne

Samarbejde med læringsmakker/-gruppe

Samlet arbejdsbelastning svarende til 10 ECTS point

Forløbet afsluttes med en internt bedømt kombineret skriftlig og mundtlig prøve. Den skriftlige prøve er en opgave på 6 sider. Den mundtlige eksamen varer 40 min. pr. studerende. Begge prøver bedømmes efter 7-trins skalaen.

Kurset udbydes i et samarbejde mellem Professionshøjskolen Metropol og konsulenthuset Mannaz, og afholdes i København

Datoer
Modul 1 den 12. - 13. april 2018
Modul 2 den 15. - 16. maj 2018
Modul 3 den 6. - 7. juni 2018
Aflevering af skriftlig opgave den 18. juni 2018
Modul 4 den 6. - 7. september 2018
Mundtlig eksamen i uge 38.


Forløbet afsluttes med en internt bedømt kombineret skriftlig og mundtlig prøve. Den skriftlige prøve er en opgave på 6 sider. Den mundtlige eksamen varer 40 min. pr. studerende. Begge prøver bedømmes efter 7-trins skalaen.

TilmeldingDu tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskeamet nederst på siden, herefter vil Attractor/Mannaz administrere din tilmelding.

Der er tilmeldingsfristen den 12. marts 2018.

Har du spørgsmål til tilmelding eller studieadministrationen kan du kontakte Susanne Ørum Foss på sufo@phmetropol.dk

Har du spørgsmål til uddannelsen kan du kontakte Charlotte Ginge Jensen,
CGJ@mannaz.com eller 4517 6137

Servicedesign - teori og metode på masterniveau (ITU)

Servicedesign – teori og metode på masterniveau 

Finanskompetencepuljen samarbejder med IT-Universitetet om kurset Servicedesign – teori og metode (7,5 ECTS). Det overordnede mål med kurset er at introducere til teorier og praksis inden for servicedesign. Gennem forelæsninger, case studies og workshops får du konceptuelle og operationelle værktøjer til analyse og forbedring af eksisterende services såvel som udvikling af nye services. 

På kurset vil du udforske emner, som er centrale for servicedesign såsom:

Den teknologiske kontekst for servicesServicestrategi, Journey mapping, Evaluering af user experience relateret til services, Touch-point analyse og design, Serviceinteraktion, Front- og back-stage design, Udvikling af service blueprints, Service prototyping, Service co-creation, Forandringsledelse og Service implementering

Efter kurset vil du være i stand til at genkende de vigtigste karakteristika ved services og identificere og analysere elementer i servicesystemer, og hvordan de interagerer med hinanden. Du vil kunne vurdere den sociale, teknologiske og forretningsmæssige kontekst af servicesystemer og bruge relevante researchmetoder til forstå brugeroplevelsen i forskellige touch points og gennem hele servicen. Kurset gør dig i stand til at identificere muligheder for serviceinnovation og udvikle servicekoncepter, brugerscenarier, servicearkitektur, blue prints samt hurtige serviceprototyper. Endelig vil du lære at kommunikere analyser og nye servicedesigns ved hjælp af multimodale tekster.  
 
Undervisning
Undervisningen foregår på engelsk. Kurset forløber over to hele weekender med seminarer. På seminarerne holdes kortere forelæsninger/oplæg, workshops og gruppearbejde. Der vil bliver stillet både individuelle opgaver og gruppeopgaver. Der vil desuden være gruppearbejde og møde med underviseren uden for seminarerne. Du skal forvente at bruge i gennemsnit 10-15 timer om ugen.
 
Eksamen
Deltagerne skal i løbet af kurset aflevere obligatoriske opgaver, som kvalificerer til at gå til eksamen. Kurset afsluttes med en skriftlig eksamen, hvor deltagerne afleverer en projektrapport (gruppeniveau) og et essay (individuelt niveau). Opgaverne afleveres på engelsk, men du bliver ikke bedømt på dine engelskkundskaber. Der gives karakter efter 7‐skalaen.
 
Kurset er et obligatorisk kursus på Master i interaktionsdesign på IT-Universitetet.
 
Dato
Lørdag den 7. april 2018
Søndag den 8. april 2018
Lørdag den 5. maj 2018
Søndag den 6. maj 2018
 
Ansøgning
Du ansøger om faget ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på siden.
Når du har søgt kurset, vil du blive kontaktet af IT-Universitetet, som håndterer selve kursusadministrationen.
 
Ansøgningsfrist
16. marts 2018
 
Adgangskrav
Husk at se om du opfylder adgangskravene inden du søger.
Se adgangskravene her
 
Kontakt
Hvis du har spørgsmål til fagene eller adgangskrav er du velkommen til at kontakte Ninna Gandrup på IT-Universitetet på ncga@itu.dk

Finansiel Rådgivning (CBS)

OBS! Der oprettes snarest nye fag fra CBS.

Målgruppe: Personer som ønsker en viden om centrale emner og forhold, der indgår i finansiel rådgivning.

Indhold
Modulet vil indeholde en gennemgang af centrale emner og forhold med betydning for finansiel rådgivning. Fokus vil være på boligøkonomi, pensionsøkonomi og investering for frie midler. Modulet består af et stort obligatorisk fag på HD 2. del i Finansiel Rådgivning (HD-FR) samt et fag, hvor der kan tænkes at skulle vælges blandt flere mulige fag, således at modulet har følgende indhold:

Finansielle virksomheders produkter og services (10 ECTS): Link

Beskrivelse
Faget går i dybden med de tre områder, der dækker de hyppigst forekommende og privatøkonomisk væsentligste problemstillinger. Mere præcist behandles boligøkonomi og -finansiering, pensionsøkonomi og "frie midler", hvor sidstnævnte dækker over de privatøkonomiske problemstillinger, der ikke direkte vedrører boligen eller pensionsopsparingen. Undervisningen giver de studerende det fornødne faglige fundament i forhold til produkter, prissætning, omkostninger, risiko og afkast indenfor de nævnte områder og gennemgår regulering og aktuelle udviklingstendenser. Det hele behandles med fokus på at give de studerende et solidt udgangspunkt for at kunne rådgive bredt indenfor de nævnte områder.      

Den finansielle virksomheds risikostyring (5 ECTS): Link  

Beskrivelse
Faget behandler den finansielle virksomheds risikostyring med henblik på at give en forståelse for, hvorledes forskellige typer risici spiller ind i forbindelse med såvel de enkelte bankprodukter som mere overordnet i den finansielle sektor. Faget gennemgår endvidere værktøjer til styring af risici i en finansiel virksomhed. Der lægges særlig vægt på de forskellige typer risici: renterisiko, markedsrisiko, kreditrisiko, operationel risiko og likviditetsrisiko, såvel som på disse risicis samspil. Styringen af risici ved overvågning (fx stress tests), afdækning og direkte reduktion heraf indgår endelig med væsentlig vægt.

Forudsætninger
Da fagene leveres som en del af HD-FR er forudsætningerne svarende til, hvad der generelt kræves i forhold til at kunne tage enkeltfag på denne uddannelse. Modulet meriteret med 15 ECTS point på HD-FR. 

Tilmelding
Du tilmeldinger dig ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Herefter vil du modtage et tilmeldingslink til CBS business som står for studieadministrationen.

Tilmelding frist
18. januar 2018

Kontakt
Vil du vide mere om uddannelsen kan du kontakte studievejlederen på telefon 3815 2718 eller på hdstudievejledning@cbs.dk 

Fag på Akademiniveau og Diplomniveau (Erhvervsakademi Aarhus)

I samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus udbyder vi følgende fag:

Akademiniveau

Erhvervsjura (10 ECTS) - Læs mere her

Finansielle forretninger (10 ECTS) - Læs mere her

Samfundsøkonomi (10 ECTS) Læs mere her

IT-sikkerhed (5 ECTS) - Læs mere her

Konceptudvikling og forretningsmodeller (10 ECTS) - Læs mere her

Projektledelse (10 ECTS) - Læs mere her

Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS) - Læs mere her

Digital indholdsproduktion (5 ECTS) - Læs mere her

Grafisk facilitering (5 ECTS) - Læs mere her

Kommunikation i praksis (10 ECTS) - Læs mere her

Online kommunikation (10 ECTS) - Læs mere her

Strategisk kommunikation (10 ECTS) - Læs mere her

Procesfacilitering (5 ECTS) - Læs mere her

Skatteret (10 ECTS) - Læs mere her

Erhvervsøkonomi (10 ECTS) - Læs mere her

Global økonomi (10 ECTS) - Læs mere her

Økonomistyring i praksis (10 ECTS) - Læs mere her

Årsrapport og regnskabsanalyse (10 ECTS) - Læs mere her

Diplomniveau

Digital projektledelse (5 ECTS) - Læs mere her

Digitalt design (5 ECTS) - Læs mere her

Forretningsforståelse og digital strategi (5 ECTS) - Læs mere her

Formuerådgivning (10 ECTS) - Læs mere her

Kundesamspil (5 ECTS) - Læs mere her

Softwaresikkerhed (10 ECTS) - Læs mere her

Endvidere udbyder vi følgende fag:

PRINCE2 - Læs mere her

Studieteknik - Læs mere her

Praktisk

Du kan læse mere om hvert enkelt fag via ovenstående link. Bemærk at der på flere fag er mulighed for at deltage på dagshold og aftenhold.

Tilmelding

Du tilmelder dig et fag ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Ved "hold" skal du udfylde hvilket fag du ønsker at deltage på. Herefter vil du blive kontaktet af Erhvervsakademi Aarhus, som står for studieadministrationen.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til fagindhold, datoer mv. kan du kontakte Erhvervsakademi Aarhus på telefon 72 28 61 62 eller på e-mail lehp@eaaa.dk


 

Enkeltfag (CBS)

OBS! Der oprettes snarest nye fag fra CBS.

I samarbejde med CBS udbyder vi følgende 4 fag:

Strategisk Ledelse - Læs mere her

Skat & Regnskabsanalyse - Læs mere her

Økonomistyring - Læs mere her

Corporate Finance - Læs mere her

Praktisk
Du kan læse mere om hvert enkelt fag via ovenstående link

Tilmelding
Du tilmeldinger dig ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Herefter vil du modtage et tilmeldingslink til CBS business som står for studieadministrationen.

Tilmelding frist
Strategisk Ledelse - 4. januar 2018 for hold i weekenden - For hold tirsdag/torsdag er fristen udløbet.

Skat og Regnskabsanalyse - 11. januar 2018

Økonomistyring - 21. januar 2018 for hold tirsdag/torsdag og 25. januar 2018 for hold i weekenden

Corprate Finance - 11. januar 2018

Kontakt
Vil du vide mere om uddannelsen kan du kontakte studievejlederen på telefon 3815 2718 eller på hdstudievejledning@cbs.dk

Enkeltfag på Bachelorniveau og Kanditat niveau (IT Universistet - ITU)

OBS! Der oprettes snarest nye fag fra ITU.

Finanskompetencepuljen udbyder i samarbejde med ITU 8 udvalgte enkeltfag.

Introduction to image analyses and machine learning - Bachelorniveau
Kurset giver en introduktion til computer vision, billedanalyse, lineær algebra og maskinindlæring. På kurset præsenteres de grundlæggende modeller, der anvendes til CV og maskinindlæring samt teknikker til implementering af dem. I øvelserne og de obligatoriske opgaver får du praktisk erfaring med de teknikker, der er beskrevet under foredragene.

Big Data processes - Kandidatniveau
Businesses as well as governmental and non-governmental organisations increasingly employ processes for collecting, storing, managing, and analysing big data. Such big data processes, based on the discovery of meaningful patterns in large datasets, can be used to explain complex phenomena or to build predictive models about human behaviours. In this class, we will review the technological trends that underlie the advent of big data and engage in hands-on big data processes, ranging from the collection of data to extracting insights from it. Furthermore, we will discuss the economic potentials of big data processes and their limitations from technical, organisational, and ethical points of views.

Digital Business Models - Kandidatniveau
The emergence and evolution of new digital technologies creates new opportunities for organizations to profit and make value of digitization. This course focuses on capturing and understanding the new business models that emerge and how organizations implement these models in ways that create value for all stakeholders. The course covers economic, social, and cultural elements of business models and investigates how different business models create, deliver, and capture value in different ways. Case studies are an essential part of the course and may include business models like: open innovation, digital platforms and ecosystems, sharing and owning economy, social entrepreneurship and crowdfunding.

Intelligent systems programming - Kandidatniveau
Kurset introducerer til de vigtigste teknikker til problemløsning og understøttelse af beslutninger inden for AI og optimering. Du bliver kvalificeret til at arbejde med business intelligence og optimering på internationalt niveau og til at arbejde med "intelligente" applikationer i udviklingsafdelinger.

Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development

Introduction to image analyses and machine learning - Kandidatniveau
Kurset giver en introduktion til computer vision, billedanalyse, lineær algebra og maskinindlæring. På kurset præsenteres de grundlæggende modeller, der anvendes til CV og maskinindlæring samt teknikker til implementering af dem. I øvelserne og de obligatoriske opgaver får du praktisk erfaring med de teknikker, der er beskrevet under foredragene. Kurset giver derved den grundlæggende viden og de færdigheder, der kræves for at designe, bygge og udvikle mindre computer vision (CV) programmer og anvende bestemte Machine Learning teknikker.

Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Software Development.

Security - Kandidatniveau

Kurset har fokus på forskellige anvendte aspekter af informationssikkerhed med afsæt i fem større emner: sikkerhed i operativsystemer, sikkerhed i applikationer med vægt på webapplikationer, risikoanalyse og risikostyring, Computer Forensics, praktisk brug af kryptografi i it-sikkerhed. Udover kursets teoretiske oplæg vil vi analyserer eksisterende systemer og designe/implementere nye. Efter kurset vil du derfor kunne identificere og diskutere vigtige principper for it-sikkerhed og anvende og relatere disse principper til sikring af netværksbaserede serverinstallationer. 

Kurset foregår på engelsk og udbydes på kandidatuddannelsen: Softwareudvikling.

 Sociale medier: Kulturer og netværk - Kandidatniveau
Kurset er primært teoretisk og præsenterer en række indfaldsvinkler til analytisk anvendelse i eksamensopgaven. Kursets udvalg af tematikker inden for sociale og digitale netværk er blandt andet: digital kultur, teknologi og netværksorganisering; digitalitetens forskydninger i tid og rum; virtuelle fællesskaber og sociale netværkssider; digital kommunikation i strategisk perspektiv; analysemetoder og etik.

 Kurset foregår på dansk og udbydes på kandidatuddannelsen: Digitalt design og kommunikation.

 Strategisk kommunikation - Kandidatniveau
Dette kursus dækker en bred vifte af emner inden for strategisk kommunikation med særligt fokus på dens udfoldelse i digitale sammenhænge. Kurset retter sig mod de særlige vilkår for strategisk kommunikation, som de digitale medier repræsenterer, og fokus er både teoretisk og praktisk.

 Kurset foregår på dansk (og norsk) og udbydes på kandidatuddannelsen: Digitalt design og kommunikation.

Dato for fagene
Du kan læse mere om fagene og om tid og sted via dette link

Ansøgning
Du ansøger om faget ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på siden.
Når du har søgt kurset, vil du blive kontaktet af IT-Universitetet, som håndterer selve kursusadministrationen. Husk at notere under rubrikken 'hold' hvilket fag du ansøger om.
 
Ansøgningsfrist
11. januar 2018
 
Adgangskrav
Husk at se om du opfylder adgangskravene inden du søger.
 
Kontakt
Hvis du har spørgsmål til fagene eller adgangskrav er du velkommen til at kontakte Ninna Gandrup på IT-Universitetet på ncga@itu.dk

 

Styring af finansielle virksomheder og finansielle virksomheders produkter og services - bachelorniveau (AAU)

OBS! Der oprettes snarest nye fag fra AAU

Finanskompetencepuljen samarbejder med Aalborg Universitet om fagene Styring af finansielle virksomheder (5 ECTS) og Finansielle virksomheders produkter og services (10 ECTS).  NB! Fagene gennemføres som en samlet pakke og kan IKKE læses separat.

Det overordnede formål med fagpakken er at give indblik i de regler og institutioner, der regulerer de finansielle virksomheder. Undervisningen beskæftiger sig med hvilke tiltag der kan tages for at øge præstationer samt reducere risici, og deltagerne bibringes et overblik og en forståelse af den finansielle institutions samspil med små og mellemstore kunder.

Du kan læse mere om fagene her:

Fagbeskrivelse for Styring af finansielle virksomheder:

Fagbeskrivelse for Finansielle virksomheders produkter og services:

Der anvendes en bred vifte af studie- og undervisningsformer, herunder forelæsninger, dialogundervisning, øvelser, individuelle skriftlige opgaver samt projektarbejde i grupper. Undervisningen på de to fag kobler teori og praksis, og du vil blive præsenteret for fagområder og teorier, der kan anvendes i dit nuværende og fremtidige arbejdsliv.

Begge fag er HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Fagene indgår normalt i HD 2. i Finansiel Rådgivning og er således tilpasset den finansielle sektor.

Bemærk venligst at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. Deltagelse i disse fag svarer således til at deltage i et HD-forløb af et semesters varighed. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse og opgaveskrivning. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 15 timer pr. uge.

Praktiske oplysninger

Eksamen
Fagene afsluttes med en samlet individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i et større skriftligt arbejde. I praksis betyder dette, at deltagerne udarbejder en projektrapport, der ligger til grund for den mundtlige eksamination.

Der gives karakter efter 7‐skalaen.

Der udstedes et bevis for faget, såfremt du vælger at gå til eksamen, og du har således et fag fra HD-studiet der kan anvendes til meritering senere, hvis du begynder på HD-studiet.

Det er frivilligt om du ønsker at gå til eksamen i faget og dermed få udstedt bevis fra universitetet.

Datoer

​Rungsted​Aarhus ​Aalborg

​Den 22. januar 2018
Den 8. februar 2018
Den 6. marts 2018
Den 19. marts 2018
Den 12. april 2018
Den 7. maj 2018

Alle dage er fra 9.00 - 18.00

Projektaflevering den 1. juni 2018
Eksamen i uge 25

​Den 25. januar 2018
Den 20. februar 2018
Den 7. marts 2018
Den 21. marts 2018
Den 18. april 2018
Den 14. maj 2018

Alle dage er fra 8.30 - 17.30

Projektaflevering den 1. juni 2018
Eksamen i uge 25

​Den 24. januar 2018
Den 14. februar 2018
Den 13. marts 2018
Den 23. marts 2018
Den 17. april 2018
Den 17. maj 2018

Alle dage er fra 9.00 - 18.00

Projektaflevering den 1. juni 2018
Eksamen i uge 25


Tilmeldingsfrist
Fristen for tilmelding til dette fag er udløbet.
Efter ansøgningsfristen skal du kontakte os for at høre om det stadig er muligt at tilmelde sig.

Tilmelding
NB! Før du ansøger om faget skal du kontakte os for at høre om det er muligt at tilmelde sig, da fristen for tilmelding er udløbet.

Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side.

Når du har sendt din ansøgning vil du blive kontaktet at Aalborg Universitet, som står for kursusadministrationen.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål vedr. fagene beder vi dig kontakte seniorrådgiver Lars Krull på Aalborg Universitet på tlf. 9940 2705 eller krull@business.aau.dk 

Studieforberedelse, studieteknik og projektskrivning (Cphbusiness)

Styrk din karriere -"Kom godt i gang med din efter- og videreuddannelse"

Finanskompetencepuljen samarbejder med Cphbusiness om et kursus der er særligt relevant for dig, der har brug for at få genopfrisket eller lært, hvordan du studerer, skriver projekter i praksis og skaber gode rammer for at gå til mundtlig eksamen.

Hvis det er lang tid siden du har studeret, får du en god genopfriskning af de nyttigste færdigheder indenfor projektskrivning og et efterfølgende succesfuldt studieforløb med læsestrategier og informationssøgning.

Læs kursusbeskrivelsen for faget her.

Faget udbydes i København som enten dag eller aften hold

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskemaet her på siden.

Vi beder dig notere i ansøgningsskemaet, hvilket hold nr. du ønsker at deltage på.

Du finder listen med hold her for forår 2018

Du finder listen med hold her for efterår 2018

Du får svar fra Cphbusiness senest to uger før studiestart.

Hvis du har spørgsmål beder vi dig kontakte Cphbusiness på tlf. 36 15 45 07 eller partner@cphbusiness.dk 

Enkeltfag under akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning (Erhvervsakademier)

I samarbejde med Erhvervsakademierne udbyder vi følgende 6 fag under akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning

Pension (5 ECTS-point)

Kredit til private (5 ECTS-point)

Boligfinansiering og –rådgivning (10 ECTS-point)

Erhvervsjura i den finansielle sektor (10 ECTS-point)

Samfundsøkonomi (10 ECTS-point)

Årsrapport og virksomhedsanalyse (10 ECTS-point)

Du kan læse mere om de 6 fag på www.finanstilmelding.dk under fagmoduler.

Tilmelding

For at deltage på enkeltfagene skal ansøge finanskompetencepuljen via ansøgningsskemaet nederst på denne side. Når din ansøgning er behandlet vil du modtage besked om hvordan du skal tilmelde dig til det konkrete fag via www.finanstilmelding.dk/tilmelding

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedr. faget, studieforudsætninger eller studiestedet, beder vi dig kontakte det lokale erhvervsakademi.

Se kontaktinformationer på www.finanstilmelding.dk/kontakt

Engelsk og tysk (Virksomhedsskolen)

Engelsk

Finanskompetencepuljen samarbejder med Virksomhedsskolen om faget engelsk. Du har mulighed for at læse engelsk på fem forskellige måder:

3x45 min. undervisning pr. uge i 15 uger

Intensive dagskurser (4 dage)

Blended learning (2 dage kombineret med e-learning)

Webinarer 3x45 min. undervisning pr. uge i 15 uger
Professional written English (2 dage)
 
Alle hold udbydes i Købehavn, Fyn, Aarhus, Aalborg og trekantsområdet.

Datoer
Se listen med hold i 2018 her

Tysk

Finanskompetencepuljen samarbejder med Virksomhedsskolen om faget tysk.

3X45 min. undervisning pr. uge i 15 uger

Webinarer 3x45 min. undervisning pr. uge i 15 uger

Alle hold udbydes i København, Fyn, Aarhus, Aalborg og trekantsområdet.

Datoer
Se listen med
hold i 2018 her

Tilmelding
Du tilmelder dig faget ved at benytte ansøgningsskemaet her på siden.

Du bedes notere i ansøgningsskemaet, hvilket hold og geografi der passer dig bedst, for eksempel 'Jeg ønsker at læse engelsk/tysk, hold 97, på Fyn'.

Når du har søgt om at læse engelsk eller tysk bliver du kontaktet af Virksomhedsskolen, som håndterer kursusadministrationen og sørger for, at dit engelskniveau eller tyskniveau bliver testet, og at du bliver indplaceret på et hold, som matcher dit niveau og geografi.

Ekspeditionstiden fra du søger, til du får svar fra Virksomhedsskolen, er ca. to uger.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål beder vi dig kontakte Virksomhedsskolen på tlf. 3325 7070 eller info@virksomhedsskolen.dk

Digital kommunikation (Finanssektorens Uddannelsescenter)

Finanskompetencepuljen samarbejder med Finanssektorens Uddannelsescenter om faget Digital Kommunikation.

I en mere og mere virtuel hverdag spiller effektivitet og nærhed sammen på nye måder. Hvad enten du har direkte eller indirekte kundekontakt, bliver digitale medier et centralt værktøj i din kommunikation med andre.

Kurset er for dig, som vil styrke dine kompetencer indenfor kommunikation via digitale medier.

Læs mere om dine muligheder i kursusbeskrivelsen og se Video om kurset - teaser og introduktion.

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at ansøge via ansøgningsskemaet nederst på denne side.

Vi beder dig notere i ansøgningsskemaet, hvilket hold og geografi der passer dig bedst, f.eks. 'Jeg ønsker at læse Digital kommunikation, hold 1, Nord-/Midtjylland".

Se listen med hold her for forår 2018

Se listen med hold her for efterår 2018

Når du har søgt om at læse Digital Kommunikation, bliver du kontaktet af Finanssektorens Uddannelsescenter, som håndterer kursusadministrationen og sørger for, at du bliver indplaceret på et hold, som matcher din geografi. Ekspeditionstiden fra du søger, til du får svar fra Finanssektorens Uddannelsescenter, er ca. to uger.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål vedr. Digital kommunikation, beder vi dig kontakte Finanssektorens Uddannelsescenter på tlf. 8993 3333 eller info@finansudd.dk

Præsentationsteknik på akademiniveau (Cphbusiness)

 

Er du interesseret i at udbygge dine kommunikative evner, forbedre din præsentationsteknik og komme ud over kanten med dit budskab? Så er modulet præsentationsteknik din mulighed for at blive helt skarp på den mundtlige præsentations mange facetter.

Konkret kursus indhold:

• Kommunikationsteknikker og værktøjer

• Individ- og gruppepræsentationer

• Kommunikativ branding

• Målgruppetilpassede præsentationer

• Forskellige genrer af præsentationer

Med modulet i præsentationsteknik får du kommunikationsteknikker og værktøjer til at udarbejde, fremføre og evaluere præsentationer både individuelt og i grupper. Du lærer om forskellige genrer af præsentationer samt hvordan, du bedst muligt tilpasser din præsentation til en bestemt målgruppe, så du opnår maksimalt gennemslagskraft og får leveret dit budskab. Kurset afsluttes med en mundligt eksamen og giver 5 ECTS point.

Præsentationsteknik er et valgfrit fagmodul på Akademiuddannelsen i Kommunikation og formidling. Da der er adgangskrav til videregående uddannelser vil du, ved indkaldelsen, blive bedt om at indsende kopi af bevis for bestået adgangsgivende eksamen:

• En relevant erhvervsuddannelse eller

• en gymnasial uddannelse + to års relevant erhvervserfaring

Hvis du ikke umiddelbart opfylder optagelseskravene, har du måske kvalificeret dig ad anden vej. Her kan man snakke med studievejlederne for at få foretaget en ralkompetenceafklaring.

Faget udbydes i København som enten dag eller aften hold

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskemaet her på siden.

Vi beder dig notere i ansøgningsskemaet, hvilket hold nr. du ønsker at deltage på.

Du finder listen med hold her for forår 2018

Du finder listen med hold her for efterår 2018

Du får svar fra Cphbusiness senest to uger før studiestart.

Hvis du har spørgsmål beder vi dig kontakte Cphbusiness på tlf. 36 15 45 07 eller partner@cphbusiness.dk 

Fra privat til erhverv 1 og 2 (Finanssektorens Uddannelsescenter) - NYT

Tag de første skridt til at rådgive erhvervskunder.

Rådgivere har ofte enten erhvervs- eller privatkunder. Det kolliderer med nogle selvstændiges behov for rådgivning, for eksempel tandlæger og frisører, da deres private engagement er svær at adskille fra deres erhvervsengagement. For at give dem den bedst mulige kundeoplevelse, kan de have brug for kun at have én rådgiver, som er kompetent i begge discipliner. 

Uddannelsen 'Fra privat- til erhverv' 1 og 2 klæder rådgivere på til at rådgive mindre lokale erhvervsvirksomheder med både privat- og erhvervsdelen. Udbyttet er en væsentligt forbedret forretning og markant mere tilfredse kunder.

 

Fra privat- til erhverv 1

Læs mere om Fra privat- til erhverv 1 

Uddannelsen giver dig et godt fundament til at rådgive mindre lokale erhvervsvirksomheder med både den privat del og erhvervsdelen. Det kan for eksempel være tandlæger, frisører og håndværkere.

Hvis du har ambitioner om at gå længere på erhvervsområdet, er forløbet  Fra privat- til erhverv 2 dit naturlige næste skridt.

Se kursusoversigt og datoer

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Herefter hører du fra Finanssektorens Uddannelsescenter.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Dorthe Guldager hos Finanssektorens Uddannelsescenter på tlf. 8993 3333 eller support@finansudd.dk

 

Fra privat- til erhvervsområdet 2

Læs mere om forløbet Fra privat- til erhverv 2

Uddannelsens tre moduler bygger mere faglighed på det fundament, du allerede har til at rådgive erhvervsdrivende med både den private del og erhvervsdelen.

Modul 1: Virksomhedsordningen for privatrådgivere

Modul 2: Erhvervsdrivendes pensionsforhold

Modul 3: Kredit og regnskabsforståelse

Forløbet er desuden en naturlig fortsættelse af uddannelsen Fra privat til erhverv 1. Det er dog ikke en forudsætning, at du har gennemført uddannelsen, hvis du allerede har en grundlæggende erfaring med at rådgive dette kundesegment.

Se kursusoversigt og datoer

Tilmelding

Du tilmelder dig ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Herefter hører du fra Finanssektorens Uddannelsescenter.

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du kontakte Dorthe Guldager hos Finanssektorens Uddannelsescenter på tlf. 8993 3333 eller support@finansudd.dk

Når du har søgt om at læse Fra Privat til Erhverv 1 og 2, bliver du kontaktet af Finanssektorens Uddannelsescenter, som håndterer kursusadministrationen og sørger for, at du bliver indplaceret på et hold, som matcher din geografi. Ekspeditionstiden fra du søger, til du får svar fra Finanssektorens Uddannelsescenter, er ca. to uger.

Compliance på bachelorniveau (AAU)

Finanskompetencepuljen samarbejder med Aalborg Universitet om faget Compliance (5 ECTS).

Det overordnede formål med faget er at skabe forståelse for og overblik over compliance-funktionens baggrund, betydning og opgaver. Du kan læse mere om faget her:

Fagbeskrivelse: Compliance

Pensum er en kombination af underviserens forelæsninger ud fra egne praktiske erfaringer og udarbejdet materiale bestående af anvendte powerpoint-præsentationer, lovgrundlag, relevante artikler, eksempler på compliance rapporteringer, Finanstilsynets afgørelser på området, cases mv.

Compliance er et HD. 2. del fag (svarende til bachelorniveau). Faget indgår normalt i HD 2. i Finansiel Rådgivning og er således tilpasset den finansielle sektor.

Bemærk venligst
at kravene til forberedelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge.

Eksamen
Eksamen er en skriftlig eksamen på 4 timer. Der gives karakter efter 7‐skalaen.

Der udstedes et bevis for faget, såfremt du vælger at gå til eksamen, og du har således et fag fra HD-studiet der kan anvendes til meritering senere, hvis du begynder på HD-studiet.

Det er frivilligt om du ønsker at gå til eksamen i faget og dermed få udstedt bevis fra universitetet.

Underviser
Undervisningen vil blive gennemført af advokat Camilla Nowak, der arbejder som juridisk direktør i Danske Andelskassers Bank A/S. Hun har sammenlagt arbejdet i den finansielle sektor i 12 år, ligesom hun har arbejdet som advokat med særlig fokus på det finansielle område. Camilla har været compliance ansvarlig siden indførelse af begrebet i 2007‐2009 (såvel for Danske Andelskassers Bank som for Grønlandsbanken), ligesom hun har været chef for funktionen og har arbejdet med begrebet i alle årene. Camilla har undervist på Mercantec i Viborg samt for Landbrugets Servicecenter, ligesom hun har været brevkasseskribent på Jyllands‐Postens "Bankkunder i knibe".

Datoer

Forår 2018

Aarhus

Den 14. maj 2018

Den 28. maj 2018

Den 6. juni 2018

Alle dage er fra 8.30 - 17.30

Skriftlig eksamen den 18. juni 2018 kl. 9.00 - 13.00

Ansøgningsfrist den 1. maj 2018

Efterår 2018

Aarhus

Den 13. november 2018

Den 27. november 2018

Den 11. december 2018

Alle dage er fra 8.30 - 17.30

Skriftlig eksamen den 18. december 2018

Ansøgningsfrist den 20. oktober 2018

Rungsted

Den 14. november 2018

Den 28. november 2018

Den 12. december 2018

Alle dage er fra 8.30 - 17.30

Skriftlig eksamen den 18. december 2018

Ansøgningsfrist den 20. oktober 2018

Tilmelding
Du tilmeldinger dig ved at ansøge via ansøgningsskeamet nederst på siden.  

Hvis du ønsker at læse Compliance på bachelorniveau på Aalborg Universitet, bedes du notere hvor i landet, du ønsker at læse compliance. F.eks. skrive 'Compliance – Bachelorniveau – AAU - Aarhus' i din ansøgning til Finanskompetencepuljen. 

Når du har søgt om at læse Compliance vil du blive kontaktet af Aalborg Universitet, der håndterer kursusadministrationen.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål vedr. faget beder vi dig kontakte seniorrådgiver Lars Krull på Aalborg Universitet på tlf. 9940 2705 eller krull@business.aau.dk

Finansiel forretningsforståelse (AAU)

Ønsker du en større finansiel forretningsforståelse, kendskab til pengeinstitutternes forretninger, den finansielle sektors rammebetingelse samt sektorens styringsmæssige problemstillinger er denne uddannelse noget for dig.

Du vil blive undervist i følgende:

 • Finansielle instutioner
 • Lovgivers formål og synsvinkel
 • Hvad er en bank engentlig
 • Hvorfor har vi banker
 • Noget om likviditet
 • Regulering/deregulering
 • Kapitalsammensætning/kapitaltyper
 • Risikovægtet aktiver
 • Kapitalprocent (solvens)
 • Profitabilitet i engagementer i forhold til risiko
 • Budgettering
 • Finansiering af pengeinstitutvirksomhed
 • Selvkonsolidering
 • Ansvarlig kapital
 • Minimum kapitalprocent (Solvensbehov)
 • Sektorløsninger (sumclearing etc)

Praktisk
Uddannelsen, som er et 2 dags kursus, vil blive afholdt på Forsikringsakademiet i Rungsted og i Århus på følgende datoer.

Datoer 

​Aarhus
Den 3. - 4. maj 2018 kl. 9.00 - 16.00

Tilmeldingsfrist

 Den 26. april 2018

​Rungsted
Den 11. - 12. april 2018 kl. 9.00 - 16.00
 
Tilmeldingsfrist
 
Den 1. april 2018


Tilmelding
Du tilmeldinger dig ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. 

Hvis du ønsker at læse Finansiel Forretningsforståelse på Aalborg Universitet, bedes du notere hvor i landet, du ønsker at læse. F.eks.  'Finansiel Forretningsforståelse – AAU - Rungsted' i din ansøgning til Finanskompetencepuljen. 

Når du har ansøgt om faget vil du blive kontaktet af Aalborg Universitet, der håndterer kursusadministrationen.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål vedr. Finansiel Forretningsforståelse beder vi dig kontakte seniorrådgiver Lars Krull på Aalborg Universitet på tlf. 9940 2705 eller krull@business.aau.dk

Kurser i Excel og Word på videregående og avanceret niveau (Officekursus)

Ønsker du at blive endnu skarpere til Excel og Word har du mulighed for at vælge forskellige typer af kurser. Finanskompetencepuljen samarbejder med Officekursus.dk.

Kurserne afholdes som både et og to dages kurser, hvor en typisk kursusdag er fra kl. 09.00 til 16.00.

Du kan deltage i såvel åbne kurser, hvor der også er deltagere fra virksomheder udenfor Finanssektoren, som lukkede kurser med deltagere fra kun Finanssektoren.

Du har mulighed for at påbegynde to kurser i Excel og Word indenfor samme år, eller ét excel kursus og et af de enkeltfag, under akademiuddannelsen i Finansiel rådgivning, som fremgår under Finanskompetencepuljen

Der er PC til rådighed til brug under kurset og kursusmateriale udleveres i trykt format.

Du kan vælge imellem følgende kurser med forskellig varighed:

Excel Videregående – 1 dag

Excel Videregående – 2 dage 

Excel Pivottabeller – 1 dag
 Excel VBA grundlæggende – 2 dage
 
Excel VBA videregående - 2 dage
 
Word Videregående - 1 dag
 
Word VBA programmering - 2 dage
 

Tilmelding
For at deltage skal du udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Husk at oplys hvilket kursus du ønsker at deltage på.

Du finder datoer for de enkelte kurser på
www.officekursus.dk/finansforbundet

Vær opmærksom på, at du kun kan deltage på ovennævnte kurser.

Har du spørgsmål til uddannelsen skal du kontakte Jesper Staghøj på 7026 0930 eller js@officekursus.dk 

Projektledelse på akademiniveau (Cphbusiness)

PROJEKTLEDELSE på akademiniveau - Cphbusiness

Finanskompetencepuljen samarbejder med Cphbusiness om faget projektledelse.

Du har mulighed for at dygtiggøre dig indenfor projektledelse - uanset om du vil blive en mere kompetent projektdeltager eller om du vil styrke dine kompetencer som projektleder for mindre projekter. Uddannelsen gennemføres i Kgs. Lyngby og København. Der er tre forskellige måder at gennemføre forløbet på.

Aftenforløb: (14 gange over 15 uger)

Dagforløb: 8 fremmødedage fordelt over et 8 ugers forløb

Blended undervisningsforløb med 4 fremmødedage og onlinedage på 1-3 timer - fordelt over et 8 ugers forløb.

Uanset hvilken læringsform du vælger, er der forberedelse til de enkelte moduler. 
 

Læs mere om dine muligheder og kursusbeskrivelse på oversigten over uddannelsesforløb

Tilmelding
Du tilmelder dig faget ved at udfyldet ansøgningsskemaet her på siden.

Du finder hold og datoer her:

Foråret 2018

Efterår 2018

Husk at notere i ansøgningsskemaet, hvilket hold nr. der passer dig bedst f.eks. i forhold til geografi og din kalender.

Når du har søgt om at læse projektledelse, bliver du kontaktet af Cphbusiness, som håndterer kursusadministrationen. Du bliver indplaceret på et hold, som matcher dine ønsker til geografi og kalender. Holdene vil bestå af min 12. og max. 30 deltagere.

Du får svar fra Cphbusiness senest to uger før studiestart.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål beder vi dig kontakte Cphbusiness på tlf. 36 15 45 07 eller partner@cphbusiness.dk 

Projektledelse på bachelorniveau (AAU)

Finanskompetencepuljen samarbejder med Aalborg Universitet om faget projektledelse. (5 ECTS point).  

Det overordnede formål med faget er at give dig overblik over projektorganiseringsmuligheder og projektarbejdsformer, så du kan lede projekter i en virksomhed. Du kan læse mere om faget her:

beskrivelse projektledelse bachelor

Der udstedes et bevis for faget, såfremt du vælger at gå til eksamen, og du har således et fag fra HD-studiet, der kan anvendes til meritering senere, hvis du begynder på HD-studiet. Det er frivilligt om du ønsker at gå til eksamen i faget og dermed få udstedt bevis fra universitetet.  

Bemærk venligst at kravene til forbederelse, læsning, opgaveløsning m.m. er på samme niveau som øvrige fag på HD 2. del. For at få et godt udbytte af faget er det således nødvendigt at disponere den fornødne tid til forberedelse. Afhængig af deltagernes individuelle forudsætninger estimerer vi et tidsforbrug på ca. 10-15 timer pr. uge. 
 

Hold og datoer
 

Rungsted

Den 14. november 2018

Den 28. november 2018

Den 12. december 2018

Alle dage er fra 9.00 - 18.00

Skriftlig eksamen den 19. december 2018 kl. 9.00-13.00
 

Aalborg

Den 12. november 2018

Den 26. november 2018

Den 10. december 2018 

Alle dage er fra 9.00 - 18.00
 Skriftlig eksamen den 19. december 2018 kl. 9.00-13.00
 

Aarhus

Den 13. nocember 2018

Den 27. november 2018

Den 11. december 2018
 Alle dage er fra 9.00 - 18.00 

Skriftlig eksamen den 19. december 2018

        
Tilmelding
Der er frist for tilmelding den 20. oktober 2018
Du tilmeldinger dig ved at ansøge via ansøgningsskeamet nederst på siden.  
 

Hvis du ønsker at læse projektledelse på bachelorniveau på Aalborg Universitet, bedes du notere hvor i landet, du ønsker at læse projektledelse. F.eks. skrive 'Projektledelse – Bachelorniveau – AAU - Rungsted' i din ansøgning til Finanskompetencepuljen. 

Når du har søgt om at læse projektledelse vil du blive kontaktet af Aalborg Universitet, der håndterer kursusadministrationen.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål vedr. projektledelse beder vi dig kontakte seniorrådgiver Lars Krull på Aalborg Universitet på tlf. 9940 2705 eller krull@business.aau.dk

Procesfacilitering på Akademiniveau (cphbusiness)

I samarbejde med cphbusiness tilbyder Finanskompetencepulje akademifaget Procesfacilitering (5 ECTS), som er et valgfrit fagmodul på akademiuddannelsen i ledelse.

Fagmodulet har til formål at lære dig at designe læringsrum, der skaber de bedste rammer for involvering og læring samt at skabe og opretholde et engageret miljø i din organisation. Du får en forståelse for de psykologiske processer, der gør sig gældende i udvikling af både større og mindre grupper såvel som indsigt i begreber som konsensusdannelse og konflikthåndtering.

Indhold
- Facilitering som metode og i praksis i en organisatorisk kontekst
- Interpersonel kommunikation og udviklende feedback
- Rollen som facilitator
- Discipliner og kernekompetencer i facilitering
- Etik og moral i facilitering i organisationer
- Gruppepsykologisk forståelse
- Beslutningsprocesser, konsensusdannelse og konflikthåndtering
- Facilitering af grupper

Tilmelding
Du tilmelder dig faget ved at udfyldet ansøgningsskemaet her på siden.

Du finder hold og datoer her for forår 2018

Du finder hold og datoer her for efterår 2018

Husk at notere i ansøgningsskemaet, hvilket hold nr., som du ønsker at deltage på.

Når du har søgt om at læse projektledelse, bliver du kontaktet af Cphbusiness, som håndterer kursusadministrationen.

Du får svar fra Cphbusiness senest to uger før studiestart.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål beder vi dig kontakte Cphbusiness på tlf. 36 15 45 07 eller partner@cphbusiness.dk 

Projektdeltagelse (VIA)

Intensivt 4 dages kursus i projektarbejde - for ikke ledere

På kurset får du viden og kompetencer til at arbejde med projektarbejdets forskellige faser samt et fælles sprog projektledere- og deltagere imellem.

Forud for kurset vil der være forberedelser samt mellemlæggende øvelser. Læs mere om dine muligheder i kursusbeskrivelsen.

Datoer

København
Den 28. - 29. maj 2018
Den 25. + 26. juni 2018

Tilmelding
Du tilmelder dig faget ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Herefter vil du blive kontaktet af VIA som står for studieadministrationen.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til faget, beder vi dig kontakte studievejleder Lisbeth Skytte på lisk@via.dk eller på 87 55 19 11

Sådan gør du

Individuel ansøgning

 1. Gennemgå de fag som Finanskompetencepuljen udbyder.
 2. Tal med din leder og evt. Finansforbundet om dine udviklingsmuligheder.
 3. Afklar hvilke fag du er interesseret i, og hvornår du vil deltage.
 4. Udfyld ansøgningen her på siden og du vil efterfølgende blive kontaktet af uddannelsesstedet. Se FAQ’en med Ofte Stillede Spørgsmål.

Virksomhedsansøgning

Pr. 1. april 2018 træder der nye retningslinjer i kraft. Retningslinjerne er beskrevet nedenstående.

 1. Hvis du søger om midler til et kompetenceudviklingsprojekt på vegne af din virksomhed, skal du anvende virksomhedsansøgningsskemaet.
 2. Finanskompetencepuljens bestyrelse afsætter årligt kr. 250,- pr. ansat.
 3. Virksomheden kan maksimalt få udbetalt et beløb svarende til det, som virksomheden har indbetalt.
 4. I ansøgningen skal du bl.a. oplyse informationer om: projektnavn, projektets formål, beskrivelse af projektet, målgruppe, deltagerantal og budget. Bemærk at alle felter skal udfyldes.
 5. I forhold til puljebestyrelsens vurdering af ansøgningen vil der blive lagt vægt på følgende områder:

  • Det overordnede mål med puljen er at fremme medarbejdernes kompetenceudvikling samt medarbejdernes oplevelse og forståelse af eget ansvarherfor. Det kan fx være aktiviteter, der retter sig mod at styrke medarbejdernes forståelse af digitalisering, forandringsparathed samt mindset i forhold til kompetenceudvikling og eget ansvar herfor.
  • Det er vigtigt, at det er et kompetenceløft ud over der den grundlæggende faglighed som virksomheden selv er asvarlig for. Fx rød, gul, grøn certificering.
  • Replicerbarhed (vil uddannelsen og/eller det erhvervet kompetenceudbytte medvirker til at styrke den enkelte medarbejders employability. Kan de erhvervede kompetencer overføres til andre virksomheder)
  • Samlet budget og budget pr. deltager.
  • Puljen sækker ikke udgifter til forplejning og transport.
  • Hvorvidt den faglige repræsentant har været inddraget
  • Ved projektets afslutning bør virksomheden og den faglige repræsentant i fællesskab udarbejde en kort evaluering af den uddannelsesmæssige effekt. Evalueringen kan danne udgangspunkt for videndeling blandt sektorens virksomheder.


 

Ansøgningsskema

Sådan søger du

A. Vælg det fag, som bedst matcher dine udviklingsplaner.

B. Søg om uddannelsen ved at udfylde den elektroniske ansøgning.

C. Når ansøgningsformularen er udfyldt, så trykker du 'send'.

(Bemærk at der max. kan søges om 8000 kr. pr. medarbejder pr. år.)


Om Finanskompetencepuljen

Kompetenceudviklingspuljen blev etableret ved overenskomstforhandlingerne i 2014 af Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet. Formålet er at højne det generelle kompetenceniveau hos medarbejderne i finanssektoren.

 

Kompetenceudviklingspuljens midler skal først og fremmest anvendes til relevant jobfaglig kompetenceudvikling, som vil styrke virksomhederne samt medarbejdernes employability. Employability bidrager til medarbejdernes markedsværdi og tryghed og bidrager også til virksomhedens vækst og konkurrenceevne. Når det er relevant, kan puljen også anvendes til personlig kompetenceudvikling.

Læs mere om Finanskompetencepuljen i overenskomsten eller download overenskomsten i pdf-version.


 

Spørgsmål

 

Find svar på dine spørgsmål i FAQ

Kontakt din leder, din tillidsmand eller Finansforbundet, hvis du har yderligere spørgsmål til Finanskompetencepuljen.

Telefonnummer 3296 4600

Har du tekniske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på Finanskompetencepulje@finansforbundet.dk


FAQ

{{subject.Title}}
{{entry.Title}}